กฟภ.ซ้อมศูนย์บริหารรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มิถุนายน ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี นายวริษฐ์ รัชตเมธี ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอส.) เพื่อซ้อมแผนจัดการอุบัติการณ์ (Incident ManagementPlan: IMP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ทางด้านความมั่นคงด้านการจ่ายไฟ โดยมีผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซ้อมแผนฯ

โดยเป็นการซ้อมแบบ Simulation Test ซึ่งเป็นการทดสอบโดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีการทดสอบตาม Checklist ที่ได้กำหนดตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สมมติเหตุการณ์เกิดเหตุวาตภัยที่ จ.หนองบัวลำภู เสาล้ม 40 ต้นทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างและไม่สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการลูกค้าได้เนื่องจากสำนักงานเสียหายทั้งหมด มีการส่งข้อมูลติดตามการแก้ไขผ่านวีดิโอคอนเฟอร์เร็นท์จาก สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู และสื่อสารกับพนักงานการไฟฟ้าจากพื้นที่เกิดเหตุผ่านโปรแกรมไลน์

นายวริษฐ์ รัชตเมธี ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฯ มีแผนฉุกเฉินที่เรียกว่า BCP เพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดและไม่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ เช่น เกิดวาตภัยเป็นบริเวณกว้าง เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะ ระบบสื่อสารขัดข้อง เราก็ต้องมีแผนบริหารจัดการ เราจึงต้องทดสอบระบบผู้ใช้ไฟต้องมีไฟฟ้าใช้อย่างเร็วที่สุดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามนโยบายของรัฐบาล ถ้าเรามีความพร้อมในระบบ ทีมงานสำรอง อุปกรณ์สำรอง เราก็จะมั่นใจว่าเราให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

“ นโยบายของการไฟฟ้าฯ ที่มุ่งไปสู่ PEA 4.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี มีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานตอนบนทั้งหมด โดยมีศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอส.) เพื่อใช้ในวิกฤติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะสามารถย้ายข้อมูลทั้งหมดมาบริหารจัดการร่วมกับการแก้ปัญหาหน้างานจริง พร้อมทั้งสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านวิโอคอนเฟอร์เร็นท์ เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันเราก็จะมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดว่ามีผู้ได้รับผลกระทบกี่ราย มีหม้อแปลงได้รับผลกระทบกี่เครื่อง ตัดจ่ายไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ”