โรงไฟฟ้าหนองหานเลิกดูงาน-ชะลอเวที อีไอเอ.

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ว่า บ.ไทยโก้ เทคโนโลยี จก.ที่ได้รับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีแผนจะมาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวะมวลที่ กม. 26-27 ถ.นิตโย สองข้างลำห้วยกระพี้ ต.ผักตบ อ.หนองหาน ได้แจ้งยกเลิกการนำกำนัน-ผญบ.-ชาวบ้าน หมู่บ้านละ 3 คนไปศึกษาดูงานที่ จ.อุบลราชธานี ในวนที่ 28-29 มิ.ย.นี้ และเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น 5 เวที ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค.ที่จะถึงนี้ออกไป หลังจากมีชาวบ้านรวมตัวคัดค้าน

นายคำปลาย คำแพงราช อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านผักตบ อ.หนองหาน แกนนำเครือข่ายคัดค้านตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวะมวล ต.ผักตบ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลผักตบ ชี้แจงข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ว่าการไปศึกษาดูงานเป็นไปตามการข้อเสนอของ ผญบ.ในการประชุมบูรนาการเทศบาลฯ เมื่อชาวบ้านต้องการให้ยกเลิก เทศบาลฯได้แจ้งให้บริษัทฯ ให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ส่วนการคัดค้านโครงการแจ้งว่า อยู่ในขั้นการศึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการขออนุญาต หรือให้อนุญาตแต่อย่างใด ซึ่งชาวบ้านรับรู้พอใจในระดับหนึ่ง ต่อไปก็จะทำความเข้าใจชาวบ้าน ก่อนเจ้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

ว่าที่ รต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน เปิดเผยว่า หลังจากชาวบ้านได้ออกมาคัดค้าน จึงแจ้งข้อเรียกร้องไปให้เทศบาลฯ และบริษัทฯรับไปพิจารณา ซึ่งตัวแทนบริษัทฯก็ได้เดินทางเข้าพบ ได้ทำความเข้าใจกรณีการไปศึกษาดูงาน ทางอำเภอไม่เคยรับแจ้งมาก่อน รังแจ้งเพียงการเข้ามาประชาสัมพันธ์ และเวทีรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น และจากเนื้อหาการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยว เนื้อหาของการดูงานมีน้อยกว่า อยากจะให้ยกเลิกกิจกรรมนี้ไปก่อน หากจะกลับมาจัดอีกต้องพิจารณาในรายละเอียดก่อน

“ ส่วนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาจัดทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ.) อำเภอแนะนำให้บริษัทฯไปพิจารณา ว่าจะชะลอออกไปก่อนระยะหนึ่ง เพื่อทำความเข้าใจชาวบ้านเบื้องต้นก่อนดีหรือไม่ เมื่อพร้อมจึงกลับมาดำเนินการภายหลัง ตัวแทนบริษัทฯได้แจ้งให้ทราบว่า การศึกษาดูงานจะยกเลิกไปก่อน ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็น จะเลือนออกไปไม่มีกำหนด และได้แจ้งให้กลุ่มผู้คัดค้านด้วยวาจาแล้ว ”