“เจ้าคุณวงษ์ไทย”เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน ณ พระอุโบสถ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง (ธ) เทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ประกอบพิธีอ่านประกาศ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย) สุภวโส อายุ 56 พรรษา 34 วิทยาฐานะ เปรียญธรรม 4 ประโยค , นักธรรมเอก , ศาสนศาสตรบัณฑิต , อักษรสารมหาบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ในการประกอบพิธีมีสมเด็จพระวันรัตเจ้าคณะธรรมยุต (ใหญ่) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสังฆาธิการ พระสายวัดป่า ในพื้นที่ จ.อุดรธานี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีต ผวจ.อุดรธานี พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน ผบก.ภ.จว.อุดรธานี นำคณะลูกศิษย์ มาร่วมพิธี ในการนี้มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวโส) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) และในวันนี้ 27 มิถุนายน 2561 พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวโส) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง แต่งตั้งให้นายยิ่งศักดิ์ ตันตินุชวงศ์ เป็นไวยาวัจกร วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง

วัดโพธิสมภรณ์ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) พ.ศ. 2450-2465 , 2.พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) พ.ศ. 2466-2505 , 3.พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) พ.ศ. 2505-2559 และ 4.พระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สุภวโส)