ผู้ค้าคำชะโนดยอมเข้าค่ายติวเข้มสร้างกฎเหล็ก

จัดระเบียบวังนาคินทร์คำชะโนดรอบสอง ชาวบ้านและผู้ค้ายอมรับข้อตกลง ไฟเขียวทำที่ดินให้ถูกกฎหมาย หลังสภา อบต.บ้านม่วง ส่วนน้อยเคยค้าน และสมัครใจเข้าอบรมในค่ายทหาร 1 วันครึ่ง ร่วมสร้างกฎเหล็กควบคุมกันเอง

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ “วังนาคินทร์คำชะโนด” ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี , พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 , พล.ต.ต.พีระพงษ์ วงศ์สมาน ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง , ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น , กำนัน-ผญบ. , คณะกรรมการบริหารจัดการคำชะโนด , ผู้ประกอบการค้า , ผู้ค้าเร่ และชาวบ้าน รวมมากกว่า 300 คน ร่วมประชุม “การจัดระเบียบ อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาคำชะโนด” ให้ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน

นายวีระวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง รายงานต่อที่ประชุมว่า การจัดระเบียบและการบริหารจัดการคำชะโนด เริ่มขึ้นเป็นทางการเมื่อมีนาคม 2560 ด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบ พัฒนา และอนุรักษ์ หลังจากกระแสแห่งความศรัทรา ผู้คนหลั่นไหลมาตั้งแต่ปลายปี 2559 พื้นที่ไม่สามารถตอบสนองได้ เกิดการร้องเรียนปัญหามากมาย ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานคำชะโนดมี นสล.3 แปลง พื้นที่ 411 ไร่ 3 งาน พื้นที่ใช้ประโยชน์อยู่ยังไม่มีการข้อใช้ มีข้อร้องเรียนเรื่อง เงินทำบุญ , น้ำเสีย , ขยะ , ควันธูป-เทียน-เครื่องเซ่น , ห้องสุขา , ที่จอดรถ และกลุ่มผลประโยชน์

“ อุดรธานีได้บูรนาการหลายภาคส่วน ด้วยการออกคำสั่งจัดระเบียบ ห้ามสร้างปลูกสร้างถาวรเพิ่ม , การเซ่นไหว้-บวงสรวง , รื้อย้ายร้านค้าบางส่วน , จัดหารถขยะ , จัดสร้างสุขา , สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย , จัดสถานที่ขายลอตเตอรี่ , ขึ้นทะเบียนผู้ค้าเร่ , เฝ้าระวังดูแลต้นชะโนด , การปรับภูมิทัศน์ , การควบคุมราคาสินค้า และกำหนดกฎกติกา ซึ่งได้ผลเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางดี แต่หลังจากทหารถอนกำลังออก ก็กลับมาเกิดปัญหาพ่อค้าเร่ส่วนหนึ่ง การรุมล้อม กีดขวาง เพื่อบังคับซื้อสินค้า เกิดความรำคาญ และการเอารัดเอาเรียบด้านราคา ”

นายวีระวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง กล่าวต่อว่า การข้อใช้พื้นที่ให้ถูกกฎหมายเกิดปัญหา หลังจากขอเพิกถอนที่ดิน 2 แปลง ให้กับที่พักสงฆ์ 15 ไร่เศษ และพื้นที่บริหาร 76 ไร่เศษ ไม่รวมพื้นที่ในเกาะคำชะโนด ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ แต่ในการประชุมสภา อบต.บ้านม่วง แม้สภาเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีเสียงคัดค้าน 3 เสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น เห็นควรให้กลับมาทบทวนใหม่ วันนี้จึงมาสอบถามว่าจะทำอย่างไร เพราะสภาพที่พื้นที่ไม่ถูกกฎหมาย ทำให้จัดระเบียบหรือพัฒนาติดขัด จัดการให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้

ที่ประชุมใช้เวลากว่า 3 ชม.ในการประชุม ด้วยคำชี้แจงของทางราชการ ที่ต้องการให้ทางราชการ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันคิดร่วมกันทำ ให้ทุกคนมามีส่วนร่วม ช่วยกันรักษาพลังแห่งความศรัทรา ของผู้คนจากทั่วสารทิศเอาไว้ เกิดความยั่งยืนตลอดไปไม่เสื่อมคลาย หลังจากที่ผ่านมาเริ่มต้นมาดีแล้ว แต่ก็มาติดขัดในช่วงปลาย หวังว่าจะทันก่อนวันเข้าพรรษา โดยที่ประชุมมีมติร่วมกัน 1.การทำที่ดินให้ถูกกฎหมาย 2.การร่วมทำข้อตกลงกลุ่มผู้ค้า แม้จะมีบางคนแสดงความเห็น ชาวบ้านขอจัดระเบียบการค้าเอง อยากให้มีสภาพเหมือนเดิม และขอให้ อบต.มีรายได้จากคำชะโนด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า คำชะโนดเป็นของทุกคน ที่หลั่งไหลมากราบไหว้ขอพร ล่าสุดถูกยกให้เป็น “รุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เฝ้าดูแล เราก็จะช่วยกันดูแล หากทำไม่ได้ต้องใช้กฎหมาย แม้ว่าไม่อยากจะทำเช่นนั้น ซึ่งวันนี้ได้ตกลงร่วมกัน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องความห่วงใยร่วมกัน เรื่องแรกการทำให้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะทำประชาคมบ่ายวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ เริ่มต้นของการเพิกถอนสภาพที่สาธารณะ เรื่องที่สองเชิญชวนผู้ประกอบการ ไปอบรมพูดคุยกันนอกพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างกติการ่วมกัน

พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เปิดเผยว่า คำชะโนดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ติดปัญหาอยู่บ้างในบางกรณี ผู้ใหญ่ในรัฐบาลรับร้องเรียน ให้ทุกฝ่ายมาช่วยแก้ไข เราก็เห็นว่าหากเอาทหารเข้ามาอีก จะเหมือนเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ จึงจะเชิญชวนกลุ่มที่พบปัญหา ไปพูดคุยทำความเข้าใจที่ มทบ.24 ในเรื่องข้อกฎหมายบ้านเมือง และมาสร้างกติกาใหม่ร่วมกัน คาดว่าจะใช้เวลา 1 วันครึ่ง โดยสมัครใจไม่ได้บังคับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบัตร ผู้ประกอบการค้าประเภทต่างๆ ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน