ผ้าขาวม้าไทพวน7สี อ.บ้านผือ สุดยอดผ้าขาวม้าไทย

อุดรธานี…ศูนย์กลางผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไม่ใช่เพียงชื่องานใหญ่จัดขึ้นมา 2 ปี แต่หมายถึงทุกลมหายใจของอุดรธานี มีเรื่องให้ชื่นชมยินดีกับ “สุดยอดผ้า” ไม่เว้นแต่ละวัน

ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกันเปิด “ศูนย์บันดาลไทย” ศูนย์กลางเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรมไทยของชุมชนคุณธรรม แห่งที่ 2 ของ จ.อุดรธานี หลังจากศูนย์แรกเปิดไปแล้วที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน

ภายในงานนอกจากมอบมอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 24 ชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ฯ ขณะเดียวกันจัดให้มีการแสดงผลงาน การแสดงบนเวที ออกร้านจำหน่ายสินค้า และสาธิตภูมิปัญญาของชุมชนคุณธรรม โดย 1 ในการแสดงผลงานที่น่าสนใจ คือ “ผ้าขาวม้า 7สี” ของกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ บ.จันทาคาม ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

“ผ้าขาวม้า 7 สี” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าขาวม้า ความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “ผ้าขาวม้า ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” และถูกเลือกเป็นภาพขึ้นหน้าปกหนังสือที่ระลึก พร้อมการตีพิมพ์เรื่องราวประวัติความเป็นมา การพัฒนาที่ๆได้รับการยกย่อง ซึ่งคณะกรรมการระบุว่า เป็นความแปลกใหม่ของการให้สี ไม่เคยเห็นมาก่อนในผ้าขาวม้า

คุณจีรวรรณ จันทะเลิศ ตัวแทนกลุ่มเล่าว่า ในอดีตเอกลักษณ์ของชาวไทพวน คือผ้าขาวม้าลานอีโป้ ด้วยผ้าฝ้ายยอม สีขาว-แดง-ดำ ลักษณะลายเป็นลายตายำ และนำลายมาจากตำนานอุษา-บารส นิทานพื้นบ้านท้องถิ่นไทพวน ต่อมากลุ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น หลังจากได้รับการอบรมเรื่องสีธรรมชาติ และการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เริ่มปลูกคราม ปลูกฝ้ายเอง และทดลองย้อมสีจากเปลือกไม้มากขึ้น จึงเกิดผลงาน “ผ้าขาวม้า 7สี”

คุณจีรวรรณ จันทะเลิศ เล่าต่อว่า สีธรรมชาติที่ผสมผสานในผ้าขาวม้า 7 สี คือ น้ำเงิน-เทา-ขาว-เหลือง-ฟ้า-แดงประดู่-น้ำตาล ที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติ คือ คราม-เปลือกประดู่-ฝ้าย-เปลือกมะม่วงกะสอ-โคลน-เปลือกยูคาลิปตัส-เปลือกมะกอก ถักทอด้วยลวดลายในอดีต เป็นผืนผ้าที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ นำมาต่อยอดด้วยการออกแบบ-ตัดเย็บ สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น และสัมผัสด้วยมือตัวเอง

ผ้าขาวม้าลายบรรพบุรุษไทพวนบ้านผือ ต่อยอดด้วยสีธรรมชาติด้วยยุคนี้ คุณค่าและภูมิปัญหาจากอดีตถึงปัจจุบัน ฝีมือกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ บ.จันทาคาม ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี….ถึงเวลาที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของ