ขนเครื่องจักรช่วยไทยนิยมฯปราบจอกหูหนูยักษ์อุดรฯ

ชาวบ้านได้เฮ “จอกหูหนูยักษ์” เอเลี่ยนสปีชีส์ระบาดอ่างกุดลิงง้อ อ.เมือง อุดรธานี เต็มพื้นที่พันหกร้อยไร่มาแรมปี จับปลาไม่ได้-คุณภาพน้ำต่ำ กรมชลประทานส่งเครื่องจักร ช่วยแรงงานไทยนิยมยั่งยืน นักวิชาการ มรภ.พบให้พลังงานสูงเท่าไม่สับ แต่ยังค้นหาวิธีจัดการทางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน บริเวณอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 กรมชลประทาน ส่งเครื่องจักรมาสนับสนุน พื้นที่ดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน จ้างแรงงานสร้างรายได้ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” กำจัดวัชพืชพื้นที่ 150 ไร่ ในเวลา 3 เดือน โดยอ่างฯมีพื้นที่ 1,600 ไร่ ความจุ 4.6 ล้าน ลบม. ประสบปัญหาวัชพืชโดยเฉพาะ “จอกหูหนูยักษ์” หรือ “ปีศาจสีเขียว” เฟิร์นน้ำลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ 1 ในเอเลี่ยนสปีชีส์ ระบาดเต็มผิวน้ำติดต่อกันมากว่า 1 ปี เพื่อให้การกำจัดวัชพืชเต็มพื้นที่

นายอภิชาต ชุมชนมณี ชลประทาน จ.อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 นำเครื่องจักรประกอบด้วย รถแบ็คโฮแขนยาว 3 คัน แขนสั้น 1 คัน , เรือโป๊ะ 2 ลำ , เรือผลักดัน 1 ลำ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้านทิศเหนือ ด้วยการขุดลอกต้นไมยราบยักษ์ วัชพืชติดดินตามชายฝั่งออก และใช้เรือดันจอกหูหนูยักษ์ ผักตบชวา พืชลอยน้ำขึ้นมาริมฝั่ง เพื่อให้รถแบ็คโฮแขนยาวตักขึ้นฝั่ง และใช้แบ็คโฮแขนสั้น ทอยย้ายไปกองไว้รอการนำไปทำปุ๋ย หรือนำไปทิ้งในพื้นที่อื่น

นายอภิชาต ชุมชนมณี ชลประทาน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ทั้งประเทศมีวัชพืชระบาดในแหล่งน้ำรุนแรง ทำให้กรมชลประทานต้องส่งเครื่องจักร เข้าไปเก็บกู้ออกจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยเครื่องจักรถูกส่งออกไปหมด โดยอ่างฯกุดลิงง้ออยู่ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในวันเปิดโครงการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้เห็นสภาพ เห็นว่าน่าจะกำจัดวัชพืชออกทั้งหมด จึงสั่งการให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ส่งเครื่องจักรมาช่วย ซึ่งแบ่งมาจากอีกโครงการ ที่ใกล้เสร็จมาเป็นการเบื้องต้น

ชลประทาน จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า วัชพืชที่ระบาดในอีสานตอนบน มีลักษณะคล้ายๆกันคือ ผักตบชวา และไมยราบยักษ์ ส่วนที่อุดรธานีมีจอกหูหนูยักษ์เพิ่มขึ้นมา นอกจากแรงงานของไทยนิยมยั่งยืน จะเข้ามาช่วยเก็บรายละเอียด จากเครื่องจักรของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ยังจะมีเครื่องจักรมาสนับสนุนเพิ่มจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ อบจ.อุดรธานี ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ อุดรธานีจะจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งใหญ่ที่นี่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาช่วยดูแลต่อเนื่อง

นายอภิชาต ชุมชนมณี ชลประทาน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อ่างฯกุดลิงง้อเป็นแหล่งน้ำ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุดรธานี เป็นแหล่งปลูกผักปลอดภัยขนาดใหญ่ ศักยภาพจะพัฒนาเป็นท่องเที่ยวชุมชน สนง.ชลประทาน จ.อุดรธานี ได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ กำหนดรูปแบบการพัฒนา ซึ่งก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชด้วย

ผศ.ธีร์ธวัช สิงหศิริ รองคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี เปิดเผยว่า มีนักวิขาการของคณะวิทยาศาสตร์ มรภ.อุดรธานี มาศึกษาแก้ไขการระบาดของ “จอกหูหนูยักษ์” ในแหล่งน้ำหลายแห่งของอุดรธานี นอกจากการนำไปทำเป็นปุ๋ยแล้ว พบว่าจอกหูหนูยักษ์แห้งให้พลังงานดี เทียบเท่ากับพลังงานจากไม้สับ สามารถนำไปใช้กับโรงไฟฟ้าชีวะมวลได้ แต่ปัญหาก็คือ ต้นทุนในการนำมันขึ้นจากน้ำ ขณะงานวิจัยอีกส่วนคือ การใช้ธรรมชาติจัดการกันเอง ส่วนนี้อยู่ในช่วงศึกษายังไม่มีข้อสรุป