“มิราเคิล”ใช้ทุ่งศรีเมืองได้ต้องตามกติกา

ทบทวนให้“มิราเคิล ออฟไลฟ์” จัดงานแสดงสินค้าทุ่งศรีเมือง เหตุประสานเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่ต้องทำตามกติกา จ่ายค่าเช่าตามกฎหมาย-ห้ามรถหนัก-ห้ามขุดเจาะ เสียหายต้องรับผิดชอบ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เชิญประชุมกรณีพิเศษคณะกรรมการปรับปรุง และพิจารณาการใช้สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีนายพูลศักดิ์ จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี นำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมเมื่อวาน (6 มิ.ย.61) มีมติไม่สามารถอนุญาตให้แสดงสินค้าในสนามทุ่งศรีเมือง เพราะผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ สำหรับมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ที่อนุญาตในหลักการให้จัดงาน 8-17 มิ.ย.นี้ ก็ไม่สามารถจัดงานได้เช่นกัน รวมเหตุมูลนิธิฯไม่ได้แจ้งก่อน 15 วัน แม้เข้ามาจัดเตรียมสถานที่แล้ว

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี แจ้งต่อที่ประชุมว่า รับแจ้งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จากการประสานงานของผู้จัด ไม่เข้าใจว่าได้รับอนุญาตจัดงานแล้ว ต้องมาแจ้งยืนยันตามที่ระบุไว้ เพื่อรับทราบในรายละเอียดเพื่อจัดการ ซึ่งตัวแทนผู้จัดได้มาประสานงาน และมาพบผู้เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่ได้พบกันโดยตรง จึงแจ้งสั่งทีมงานมาเตรียมพื้นที่ โดยผู้รับผิดชอบมาพบยืนยันพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่จังหวัดห่วงใยจะเกิดความเสียหาย จากพื้นที่มีการปรับปรุงไปแล้ว หากเสียหายพร้อมจะต้องรับผิดชอบ

รอง ผวจ.อุดรธานี ระบุว่า โยธาธิการและผังเมืองแจ้งแล้วว่า คณะกรรมการได้รับมอบงานไปแล้ว คือผู้รับเหมาส่งมอบพื้นที่คืนจังหวัดแล้ว ส่วนที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะมีข้อทักท้วง และมีคำสั่งอะไรออกมา ก็เป็นเรื่องของ สตง.ที่จะดำเนินการ จังหวัดก็มีอำนาจจะอนุญาตใช้พื้นได้ ซึ่งคณะกรรมการฯมีความเห็นให้ใช้พื้นที่ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้กำหนดขึ้นเบื้องต้น และให้ผู้รับผิดชอบติดตามเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามเงื่อนไข

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี มีข้อสั่งการให้ธนารักษ์ จ.อุดรธานี เร่งยกร่างปรับปรุงระเบียบ การใช้พื้นที่สนามทุ่งศรีเมือง โดยประสานกับ ทน.อุดรธานี ในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในเรื่องการจัดงานใน 3 โซน , การวางเงินค้ำประกันความเสียหาย , การตรวจสอบก่อนงาน-ระหว่างงาน-หลังงาน รวมทั้งรายละเอียดของกติกา ที่จะแนบให้ผู้ขอใช้พื้นที่ ไปพร้อมกับการอนุญาตในหลักการ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ตามที่ จ.อุดรธานี มีหนังสือแจ้งมูลนิธิฯ รับสิทธิในการจัดงาน จะต้องแจ้งยืนยันก่อน 15 วัน เพื่อพิจารณาอัตราค่าเช่าพื้นที่ และจ่ายค่าเช่าให้ราชพัชดุ โดยที่ผ่านมาผู้จัดยังไม่จ่ายค่าเช่าให้ราชพัสดุ ที่คำนวณจากพื้นที่ตามระเบียบราว 29,000 บาท ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะเงื่อนไขที่ จ.อุดรธานี กำหนดเพิ่มเติมในครั้งนี้ ห้ามรถบรรทุกหนักขึ้นไปบริเวณจัดงาน , ห้ามเจาะขุดทั้งพื้นที่แข็งและสนามหญ้า หากเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบ โดยยังไม่กำหนดให้วางเงินประกัน