อุดรเดินเครื่องวัด-สถานที่ราชการปลอดสัตว์จรจัด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมติดตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี มีนายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการฯเข้าร่วมพิจารณาแผนงาน ป้องกันแก้ไขการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า และความคืบหน้าศูนย์พักพิงสุนัขอุดรธานี

นายธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี สรุปว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าอุดรธานี ไม่พบเชื้อใหม่ในพื้นที่เพิ่ม นอกจากเชื้อที่พบใน อ.เพ็ญ โดยเป็นการเก็บตัวอย่าง 180 ตัว ทั้งในเชิงรุกจากการพบสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ และเชิงรับจากสุนัข-แมวกัด หรือข่วนชาวบ้าน และจากข้อมูลอุดรธานี และบางพื้นที่ในประเทศไทย ถูกตั้งข้อสังเกตว่า “รังโรค” อาจจะเกิดจาก “หนู” จึงมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรฯ เข้ามาทำวิจัยเรื่องนี้ในพื้นที่ อ.เพ็ญ โดยวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในอุดรธานีไม่มีปัญหา

“ ศูนย์พักพิงสุนัขอุดรธานีรับสุนัขเข้ามา 58 ตัว ได้รับการตรวจรักษาโรค ฉีดวัคซีน ทำหมัน และฟื้นฟู มีผู้มารับไปอุปการะ 5 ตัว และมีแม่สุนัขตั้งครรภ์มาคลอดลูก 5 ตัว โดยทางศูนย์พักพิงสุนัข จะไม่รับเลี้ยงสุนัขไว้ตลอดไป จะต้องส่งสุนัขที่ฟื้นฟูแล้วกลับที่เดิม หรือหาบ้านใหม่ให้อยู่ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจข้อจำกัดของศูนย์พักพิงมากขึ้น ขณะเดี่ยวกันมีโครงการเชิงรุก 2 โครงการ คือ ทำหมัน 100 เปอร์เซ็นต์ หมา-แมวทุกวัด เน้นไปในพื้นที่ อ.เพ็ญ ก่อน และสถานราชการปลอดสุนัขจรจัด

ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า ทั้ง 2 โครงการ จะต้องได้รับอนุญาตจากพื้นที่ รวมทั้งทำความเข้าใจก่อน ว่าเราจะเข้ามาจับสุนัข-แมว เพื่อนำไปรักษาโรค ฉีดวัคซีน ทำหมัน และฟื้นฟู ใช้เวลาประมาณ 14 วัน จะนำกลับมาคืนนำพื้นที่ พร้อมกับหมายเลขประจำตัว และปอกคอ ไม่ได้นำสัตว์ไปทำอย่างอื่น ได้ดำเนินการไปแล้วที่ศูนย์เด็ก , สนง.ชลประทานที่ 5 เหลือสุนัขอีก 1 ตัว , ศาลากลาง จ.อุดรธานี วันที่ 8 มิ.ย.นี้ จากนั้นเป็นตำรวจภูธร และสถานที่ราชการอื่นๆที่มีความพร้อม

ขณะตัวแทน สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้แนะนำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ทุกสถานศึกษาเร่งทำความเข้าใจนักเรียน นักศึกษาในปกครอง ท่องจำให้คล่องส่งต่อไปยังครอบครัว ในส่วนการป้องกันไม่ให้สุนัขกัด ด้วยคาถา 5 ย. ประกอบด้วย อย่าแย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง และเมื่อ เมื่อถูกสัตว์กัด-ข่วน ต้องล้างแผล ใส่ยา ขังหมา หาหมอ ฉีดยาต่อให้ครบ