ถอดประตูอ่างบ้านจั่นซ่อม“จอกหูหนูยักษ์”ทะลักออก

อ่างบ้านจั่นระบายน้ำออกแล้ว เพื่อซ่อมท่อน้ำดิบผลิตประปา บน.23 และถอดประตูควบคุมน้ำไปซ่อม ชลประทานจังหวัดยืนยัน ช่วงต้นฤดูฝนไม่มีปัญหา ยันซ่อมทันเป็น“แก้มลิง” รับมือฝนหนักได้แน่นอน ขณะการถอนบานประตูออก ส่งผล “จอกหูหนูยักษ์” ที่ถูกกักอยู่ในอ่างบ้านจั่นไหลออก ลงไประบาดในแหล่งน้ำอื่นแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ว่าที่อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น แหล่งน้ำผลิตประปาของ กองบิน 23 อุดรธานี และแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมเมือง กองบิน 23 อุดรธานีได้ตัดสินใจระบายน้ำออก เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบผลิตประปา ลอดใต้เขื่อนดินที่ชำรุดเสียหาย ขณะเตรียมการพร่องน้ำพบว่า “ประตูควบคุมน้ำ” ด้านทิศตะวันออกเกิดชำรุดเสียหาย จึงต้องนำรถแบ็คโฮของ อบจ.อุดรธานี มาสร้างเขื่อนดินกั้นน้ำไว้ไม่ให้อ่างฯแห้ง เพื่อถอดประตูควบคุมน้ำที่ชำรุด ออกไปทำการซ่อมแซม

พันจ่าอากาศเอก อิทธิกร โลมินทร์ ช่างโยธา กองบิน 23 ผู้ควบคุมงาน ชี้แจงว่า กองบิน 23 อุดรธานี ได้เข้ามาซ่อมแซมใน 2 ส่วน โดยขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องจักรไปยัง สนง.ชลประทาน จ.อุดรธานี และ อบจ.อุดรธานี คือ เปลี่ยนท่อส่งน้ำดินลอดใต้เขื่อนดิน ที่เป็นท่อเหล็กใช้งานมาตั้งแต่สร้างเขื่อน คาดว่าจะใช้เวลาอีก 1 เดือนเศษ โดยกองบิน 23 อุดรธานี มีน้ำดิบสำรองไว้ผลิตน้ำประปาเพียงพอแล้ว และซ่อมแซมประตูควบคุมน้ำ ขณะนี้ถอดประตูออกไปซ่อมแล้วและมีแผนนำกลับมาติดคืนใน 2 สัปดาห์

นายอภิชาต ชุมชนมณี ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำบ้านจั่นเป็นทรัพย์สินของกองบิน 23 อุดรธานี สนง.ชลประทานอุดรธานี เข้าไปดูแลในเรื่องบริหารจัดการน้ำ ตามแผนป้องกันน้ำท่วม ให้สอดคล้องกับอ่างฯอื่นๆ ครั้งนี้รับแจ้งว่ากองบิน 23 อุดรธานี ต้องระบายน้ำออกเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิน และประตูควบคุมน้ำ ซึ่งพิจารณาแล้วว่าน่าจะเป็นผลดี เพราะช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝน น้ำที่ระบายออกไปไม่มีปัญหา และในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดกลางว่าฝนจะทิ้งช่วง ทำให้การระบาย้ำเพื่อซ่อมแซมไม่กระทบกับการบริหารจัดการน้ำ คาดว่าราวเดือดเศษจะสามารถเก็บกักน้ำ และควบคุมการระบายน้ำได้ตามปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น มีความจุน้ำ 4.3 ล้าน ลบม. ประสบปัญหาวัชพืชขึ้นปกคลุมผิวน้ำทั้งหมด โดยเฉพาะจอกหูหนูยักษ์ หรือปีศาจสีเขียว ทำให้คุณภาพน้ำลดลงเร็วเร็ว วัชพืชส่วนหนึ่งตายเน่าส่งกลิ่นเหม็น เมื่อประตูควบคุมน้ำถูกถอดออกไปซ่อม 1 บาน ทำให้จอกหูหนูยักษ์ที่เดิมถูกกักในอ่างฯ ได้ไหลออกมานอกอ่างฯตลอดเวลา เป็นการเปิดให้จอกหูหนูยักษ์ออกไประบาดให้แหล่งน้ำอื่น โดยเฉพาะ “ลำน้ำห้วยหลวง”