อ่างฯห้วยหลวงเตรียมกำจัด“จอกหูหนู”

ผอ.อ่างห้วยหลวง พร้อมรับมือฝนลดน้ำไหลหลาก ยันปีนี้มีน้ำผลิตประปาพอ แต่ชวนชาวเมืองอุดรประหยัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้น้ำ รับมือสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ยืนยันแผนกำจัดจอกหูหนูยักษ์ ระบาดทั่วอ่างฯกว่า 5,000 ไร่ กำลังสร้างทุนลอยกักไว้ไม่ให้ระบาด ก่อนทยอยกำจัดให้สิ้นซาก

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงมีพ้นที่มากกว่า 22,000 ไร่ มีความจุสูงสุด 135.5 ล้าน ลบม.มีหน้าที่หลักคือเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงหน้าที่ป้องกันน้ำท่วม ปัจจุบันมีน้ำอยู่ 59.2 ล้าน ลบม.หรือ 43.68 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย จากปริมาณน้ำเหลือในปีที่แล้วและน้ำจากฝนที่ตกลงมาในต้นฤดู

“ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ต้นปี 2561 ถึงปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยวัดได้ 421.9 มม. มากกว่าปีที่แล้วถึง 151.3 มม. แต่น้ำที่ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าครึ่ง เนื่องจากฝนที่ตกลงมาส่วนมากจะไปตกบริเวณท้ายอ่าง หรือไม่ตกลงบริเวณเหนือเขื่อน บนเทือกเขาภูพานน้อย เขตรอยต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เปรียบเสมือนหัวใจและเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิต ชาวเมืองอุดรธานี ชาวเกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรม ”

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กล่าวต่อว่า น้ำต้องสำรองใช้ผลิตน้ำประปา 40 ล้าน ลบม./ปี หรืออย่างน้อยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 แสน ลบ.ม./วัน ส่งน้ำลงคลองชลประทานให้เกษตรกร 28 ล้าน ลบ.ม./ปี ในพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1 แสนไร่ และให้โรงงานอุตสาหกรรม 1.3 ล้าน ลบ.ม/ปี จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำกว่าครึ่ง ของความจุสูงสุดในอ่างฯ น้ำมาใช้เพื่อผลิตน้ำประปา ขณะความต้องการน้ำประปาเพิ่มขึ้น ถึงเวลาแล้วที่ชาวเมืองอุดรธานี ต้องปรับพฤติกรรมประหยัดใช้น้ำตั้งแต่เนิ่นๆ

ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กล่าวว่า ปีนี้หลายหน่วยงานพยากรณ์ว่าฝนจะดี คิดว่าปริมาณน้ำในอ่างฯคงไม่มีปัญหา ในการสำรองน้ำไว้ผลิตน้ำประปา แต่การปรับพฤติกรรมให้ประหยัดการใช้น้ำ ยังคงมีความสำคัญต้องดำเนินการ เพราะอ่างห้วยหลวงเป็นแหล่งน้ำเดียว ที่นำน้ำไปใช้ผลิตน้ำประปา ชลประทานเองก็พึ่งพาน้ำจากฝน ขณะปัจจุบันสภาวะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อย หากปีใดมีปัญหาปริมาณฝน ก็จะกระทบกับปริมาณน้ำในอ่างฯ เช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

นายวิชัย จาตุรงค์กร ตอบข้อซักถามด้วยว่า อ่างฯห้วยหลวงอยู่ระหว่าง แผนกำจัดวัชพืชลอยน้ำโดยเฉพาะ “จอกหูหนูยักษ์” ที่ระบาดมากกว่า 5,000 ไร่ ด้วยการจัดสร้างทุนลอยน้ำ กักวัชพืชไว้เพื่อรอการเก็บทำลาย ขณะนี้กำลังสร้างในโรงงานที่ส่วนกลาง เมื่อแล้วเสร็จจะนำมาติดตั้งให้ทันปีนี้ จะทำให้การเดินเรือชาวบ้านดีขึ้น รวมทั้งอยู่ระหว่างการส่งมอบ เรือกำจัดวัชพืช 1 ลำ พร้อมอุปกรณ์ลำเลียง 1 ชุด โดยได้จัดทำแผนงานเตรียมไว้แล้ว เมื่อรับมอบก็จะนำมาใช้งานทันที