อุดรฯผู้สูบบุหรี่พุ่งเกินค่าเฉลี่ยเร่งรณรงค์แก้

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก” และปล่อยขบวนรถรณรงค์ โดยมีนายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง จ.อุดรธานี นายแพทย์ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อสม. ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เดินหน้าสร้างแกนนำในกลุ่มเยาวชน และประชาชนขยายผลเข้าไปยังโรงเรียน และชุมชนให้ปลอดบุหรี่

นายแพทย์ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ รอง สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยคำขวัญปีนี้คือ “Tobacco and Heart Disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” เป็นการป้องกันควบคุมการสูบบุหรี่ ช่วยเหลือผู้ที่เสพติด และปกป้องประชาชนได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ จะเป็นการปกป้องดูแลหัวใจและหลอดเลือด เพราะผู้สูบบุหรี่ และผู้ได้รับควันบุหรี่มือสอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด และเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิตสูง แต่ละปีพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 7 ล้านคน

“ ซึ่งในปี 2557 จ.อุดรธานี มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 21.85 แต่ก็ยังมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 20.7 โดยอัตราการสูบบุหรี่พบมากในกลุ่มอายุ 19-40 ปี ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 30.03 ซึ่งการสูบบุหรี่ของประชากรใน จ.อุดรธานีมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2560 จากการสำรวจพบว่า จ.อุดรธานี มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงเพิ่มขึ้นอยู่ร้อยละ 25 ซึ่งสูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในภาคใต้ร้อยละ 24.5 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 21.1 ตามลำดับ ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า จ.อุดรธานี มีการสูบบุหรี่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ เป้าหมายสำคัญในการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนอายุ 15-25 ปี จึงได้จัดอบรมความรู้แก่แกนนำเด็กเยาวชน 200 คน เพื่อที่จะได้กลับไปแจ้งต่อคนในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน จนกลายเป็นโรงเรียนที่ปลอดบุหรี่ เพราะอันตรายที่ของบุหรี่ต่อสุขภาพ ซึ่งการรณรงค์จะสร้างการรับรู้ และตระหนักของผลจากการสูบบุหรี่ ให้ต่อเนื่องจนกว่าอัตราการสูบบุหรี่ในอุดรธานีลดลง