สตง.สั่งชะลอจ่ายงวดสุดท้ายพัฒนาทุ่งศรีเมืองอุดร

ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจาก จ.อุดรธานี ว่าที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล (กธจ.) อุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี ในฐานะรองประธาน กธจ.อุดรธานี นำคณะกรรมการฯ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามตรวจสอบงานรวม 11 โครงการ ขณะเดี่ยวกันมีป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เขต 4 เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาทั้ง 11 โครงการ โดยตั้งข้อสอบถามในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง และสอบถามเพิ่มเติมจากหน่วยงานตรวจสอบ อาทิ สนง.ตรวจสอบภายใน จ.อุดรธานี , สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จ.อุดรธานี , สนง.ปปท.เขต 4 และองค์กรตรวจสอบอื่นๆ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีทั้งข้อสังเกต ข้อสอบถามเพิ่มเติม และมีความเห็นให้สอดส่องดูแลทั้ง 11 โครงการ จากนั้นเดินทางลงพื้นที่สนามทุ่งศรีเมือง 1ใน 11 โครงการ ที่ กธจ.อุดรธานี ตรวจสอบ

นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี ในฐานะรองประธาน กธจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า กธจ.อุดรธานี เป็นอีกช่องทางของการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่และใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่ได้ร่วมกันทำหน้าที่มาต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูล จากคำชี้แจงและตอบคำถาม ที่ยังต้องติดตามสอดส่องกันต่อไป สำหรับงบเพิ่มศักยภาพเมือง หรืองบพัฒนาทุ่งศรีเมืองอุดรธานี วงเงิน 70 ล้านบาท ที่ กธจ.อุดรธานี มีความเป็นห่วงเป็นใย จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบ

“ กธจ.อุดรธานี มีความเป็นห่วงในหลายประเด็น อาทิ การใช้จ่ายงบพัฒนาทุ่งศรีเมือง เกิดขึ้นหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ยังขาดการการทำแผนพัฒนาที่ชัดเจน ว่าจะดำเนินการอย่างไรแบบไหน , การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนร่วมของจังหวัด กรอบของการรับฟังความคิดเห็น น่าจะครอบคลุมมากกว่าที่ผ่านมา และความคุ้มค่าของงบที่ทุ่งเทลงมา โดยวันนี้มี จนท.จาก สนง.โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี เจ้าของโครงการ และ จนท.จาก ทน.อุดรธานี กรรมการตรวจรับมอบงานร่วม มาชี้แจงตอบข้อซักถาม

รองประธาน กธจ.อุดรธานี เปิดเผยอีกว่า ได้รับแจ้งว่าโครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง คณะกรรมการฯได้ตรวจรับมอบงานไปแล้ว ส่วนที่เสียหายยังอยู่ในประกัน ผู้รับจ้างจะต้องมาซ่อมแซมแก้ไข แต่ สตง.อุดรธานี มีความเห็นให้ชะลอการจ่ายเงินงวดสุดท้าย เพื่อทบทวนในรายละเอียดของเนื้องาน และรอการตรวจสอบของ สตง.อุดรธานี เมื่อ สตง.ตรวจสอบอยู่แล้ว กธจ.อุดรธานี ก็ไม่ได้ขอให้เพิ่มเติมส่วนไหน แต่ยังคงติดตามสอดส่องต่อเนื่อง