“ศรีตรัง”เข้มรถขนยางติดถังพัก100เปอร์เซนต์

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่โรงงานผลิตยางแท่ง บ.ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี จก(มหาชน) สาขาอุดรธานี ถ.นิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นางพาขวัญ กาจหาญ อุตสาหกรรม จ.อุดรธานี ร่วมเปิดงาน “บรรทุกยาง ติดราง สร้างร้อยยิ้ม” ปีที่ 2 มีนายพรศักดิ์ ไพศาล ผู้จัดการโรงงาน นำผู้ประกอบการลานรับซื้อยาง และขนส่งยาง รับฟังแนวทางการปฏิบัติจาก สนง.ขนส่ง จ.อุดรธานี , แขวงการทาง , และตำรวจทางหลวง อุดรธานี ในการเข้มงวดกวดขันจับปรับหากฝ่าฝืน

นายพรศักดิ์ ไพศาล ผู้จัดการโรงงาน นำคณะดูแผนการทำงานการณรงค์ ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงรถบรรทุก ให้มีถังเก็บน้ำยางเหม็น หรือน้ำเซรั่ม ไม่ให้รั่วไหลจากรถบรรทุกลงสูงถนน การใช้ผ้าใบปิดมิดชิดป้องกันกลิ่น และการสนับสนุนให้เกษตรกร ใช้กรดอินทรีย์ทำให้ยางก้อนถ้วยแข็งตัว แทนรถอนินทรีย์ที่มีสารตกค้าง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการแจกชุดทดสอบให้ลานรับซื้อ และขายกรดอินทรีย์ราคาต้นทุนให้เกษตรกร ทำให้ลดการใช้กรดอนินทรีย์จาก 80 เปอร์เซ็นต์ มาเป็น 50 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ผู้ประกอบการได้นำรถบรรทุก 10 ล้อ และ 10 ล้อพ่วง และรถปิกอัพ ที่ปรับปรุงให้เป็นรถบรรทุก “ยางก้อนถ้วน” มาจอดเพื่อรับการตรวจสอบ โดยรถบรรทุกและพ่วงท้าย กระบะท้ายจะเป็นระบบปิด ไม่ให้น้ำเซรั่มไหลออกจากตัวรถ โดยจะต่อท่อจากใต้ท้องกระบะ ให้น้ำเซรั่มไหลมาตามท่อ ไปลงที่ถึงพักขนาด 500 ลิตร และ 700 ลิตร เพียงพอสำหรับเก็บน้ำเซรั่ม เอามาทิ้งในระบบบำบัดของโรงงาน ขณะที่รถปิกอัพมีถังเก็บขนาด 20 ลิตร หลังตรวจได้มอบสติ๊กเกอร์ให้

นายพรศักดิ์ ไพศาล ผู้จัดการโรงงานฯ กล่าวว่า กลุ่ม บ.ศรีตรัง ดำเนินธุรกิจยางพาราครบวงจร ติดต่อกันมากว่า 31 ปี สาขาอุดรธานีเป็นโรงงานยางแท่ง ตามนโยบายของบริษัทฯในการเป็น “องค์กรแห่งยางสีเขียว” ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจอปน ผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังผลักดันให้เกษตรกรผลิตยางไม่มีสิ่งเจือปน โครงการ“บรรทุกยาง ติดราง สร้างร้อยยิ้ม” เป็นหนึ่งในแผนงานสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

“ บริษัทศรีตรังฯภาคอีสาน 9 โรง กำหนดให้รถบรรทุกยางก้อนถ้วย ต้องเป็นรถบรรทุกมีมาตรฐาน ติดตั้งรางและถังพักน้ำเซรั่ม มีวาล์วปิดเปิดให้ไหลออก และมีผ้าใบคลุม รถที่ผ่านมากตรวจสอบจะมอบสติ๊กเกอร์ติดรถ ถ้าไม่ได้รับการติดตั้งหรือไม่มีสติ๊กเกอร์ จะว่ากล่าวตักเตือนครั้งแรก และห้ามเข้าโรงงานหากไม่ดำเนินการ ตลอดปีแรกที่เริ่มการคือ 60 มีรถได้รับสติ๊กเกอร์ไปแล้ว 484 คัน มีรถที่มาตรฐานเข้าส่งยาง 93.39 เปอร์เซ็นต์ ในปีนี้เป็นปีที่ 2 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมีรถมาตรฐานเข้าส่งยาง 100 เปอร์เซนต์

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอนายูง น้ำโสม และหนองแสง ที่นั่นเป็นแหล่งปลูกยางพารา มีผลผลิตยางพาราขนออกมาส่งที่ อ.เมือง ซึ่งก็มาดำรงตำแหน่งขณะนี้ เมื่อยางพาราราคาดีชาวสวนก็ยิ้ม ปัญหาน้ำเซรั่มไหลลงถนน ถนนด้านขนยางออกมาจะเป็นสีดำ เมื่อฝนตกลงมาก็จะลื่นเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุและญาติพี่น้องก็มีน้ำตา ทุกฝ่ายพยายามแก้ไขมานาน รถที่ติดตั้งระบบถังเก็บน้ำแล้ว ก็จะมีปัญหาน้ำล้นถังลงถนน หรือไปปล่อยทิ้งริมถนน การร่วมกันแก้ไขปัญหา จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้