อุดรธานีโชว์เสนอตัวพร้อมจัดแข่งกีฬาระดับชาติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นำข้าราชการ องค์กรเอกชน สมาคม พ่อค้า ประชาชน และนักกีฬา แสดงพลังร่วมให้การต้อนรับ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) และคณะ ที่เดินทางมาติดตามความพร้อมของ จ.อุดรธานี ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ปี 2563 , ครั้งที่ 37 ปี 2564 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ปี 2565 ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ศาลหลักเมืองอุดรธานี และห้องประชุมทองใหญ่ศาลากลาง จ.อุดรธานี

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี มีเศรษฐกิจดี มีความเจริญทางด้านต่าง ๆ รักษาเอกลักษณ์ชาวอีสานไว้ด้วยดี วันนี้ได้พาคณะมาเยี่ยมและให้คำแนะนำในการพัฒนาอุดรธานีสู่เมืองกีฬา และสำรวจความพร้อมของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้สมัครเป็นเจ้าภาพ ถึงความพร้อม เอกสารต่าง ๆ ก็ได้รับเรียบร้อย โดยมาพูดคุยในเชิงลึก และสำรวจพื้นที่ สนาม เป็นไปตามขั้นตอน ให้ทางจังหวัดนำเสนอเพิ่มเติมส่วนที่ขาดเหลือ ข้อเสนอพิเศษ แสดงให้เห็นว่าอุดรธานีอยากเป็นเจ้าภาพจริง โดยกรอบที่จะพิจารณามีที่สำคัญคือ

1.คน สำคัญที่สุด ทุกภาคส่วนต้องมุ่งมั่น คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต้องเป็นความต้องการของทุกคน เพราะการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของชาวอุดรว่าพร้อมหรือเปล่า สนามเล็กใหญ่ไม่เกี่ยว อยู่ที่ใจมุ่งมั่นอยากจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่า , 2.เทคนิคกีฬา มีสิ่งอำนวยความสะดวก สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม สามารถจัดได้ไหม มีบุคลากรเพียงพอ มีประสบการณ์หรือไม่ , 3.ที่พัก ความปลอดภัย การแพทย์และอนามัย การจราจร พร้อมหรือไม่ , 4.ดูสนามกีฬา ที่จะใช้ปิดเปิด รับได้กี่คน และมีสนามกีฬาบังคับ เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ , 5.งบประมาณสนับสนุนนอกเหนือจากงบการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหน และ 6. องค์ประกอบอื่นๆ เช่น ชนิดกีฬาที่เสนอเพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัด

จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ กกท.จะสนับสนุน กีฬาแห่งชาติ 1. เงิน 50 ล้าน , 2.ค่าลิขสิทธิ์ 7.5 ล้าน , 3.ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา-เสื้อผ้า 25 ล้าน , 4. เครื่องดื่ม และกีฬาเยาวชน 1. เงิน 40 ล้าน , 2.ค่าลิขสิทธิ์ 6.5 ล้าน , 3.ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา-เสื้อผ้า 22 ล้าน , 4. เครื่องดื่ม โดย กกท.จะไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านสนาม จะมีเพียงแผงยางปูสนามฟุตซอล และลู่วิ่ง นอกจากนี้จะสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ และถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ท โดยรูปแบบ “สปอร์ตอินเตอร์เทนเมนท์” จะนำเข้ามาใช้ด้วย และผู้เป็นเจ้าภาพจะต้องจัดการแข่งขัน กีฬาคนพิการ และกีฬาผู้สูงอายุด้วย

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ชาวอุดรธานีพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพียงขอโอกาสให้อุดรธานีได้แสดงศักยภาพ แสดงพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ขณะนี้ชาวอุดรธานีพร้อมในทุกด้าน และมอบหมายให้ตัวแทนแสดงความพร้อมด้วยต่างๆ เริ่มจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี , นายก อบจ.อุดรธานี , นายก ทน.อุดรธานี , นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี , นายกสมาคมกีฬาอุดรธานี , เครือข่าวกองทัพดิจิตอลอุดรธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี , ท่องเที่ยวและกีฬาอุดรธานี และการกีฬาแห่งประเทศไทยอุดรธานี

จากนั้นในช่วยบ่าย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (สามพร้าว ) สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะใช้ในพิธิเปิด-ปิด การแข่งขันฯ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง และสนามกีฬาสถาบันการพลัศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ก่อนที่จะเดินทางกลับ