มอบเพิ่ม1.25แสน สมทบบุญบ้านอุ่นรักษ์125ปี125หลัง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันรับมอบเงินสมทบทุนซ่อมสร้างบ้านในโครงการ 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรักษ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาส ผู้ยากไร้ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง การก่อตั้งเมื่ออุดรธานีครบรอบ 125 ปี จากภาคเอกชน 4 ราย จำนวน 125,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในจิตอันเป็นกุศลที่ทั้ง 4 ครอบครัว ประกอบไปด้วยคุณทักษิณา รังษิณาภรณ์ 40,000 บาท คุณยุพิน ทีฆธนานนท์ 40,000 บาท คุณสมชัย อุทัยวรรณ 40,000 บาท และร้านอาหารครัวคุณนิด 5,000 บาท ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความรักและความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่ขาดโอกาส ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดเป็นสะพานบุญส่งมอบความรักความอบอุ่น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการนี้ตั้งใจว่าจะให้สำเร็จลุล่วงภายในปีนี้ทั้ง 125 หลัง แต่ละพื้นที่ได้ทยอยดำเนินการไปตามแผนงาน ขณะนี้ซ่อมและส่งมอบไปแล้ว 7 หลัง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 6 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบในงานจังหวัดเคลื่อนที่ 2 หลัง ส่วนเรื่องยอดบริจาคนั้นยอดรวมทั้งหมด 862,000 บาท ใช้เงินดำเนินการไปแล้ว 369,000 บาท คงเหลือ 493,000 บาท วันนี้รู้สึกอิ่มบุญไปกับผู้บริจาคไปด้วย เนื่องจากเรามีเป้าหมายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่อีกมาก ในด้านการดำเนินการซ่อมสร้างนั้นก็ได้รับความร่วมมือจาก อปท.ในพื้นที่ เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดเหลือถือเป็นการทำบุญร่วมกันอีกทางหนึ่ง

“ การซ่อมสร้างแต่ละพื้นที่มีความยากง่ายต่างกัน แต่ก็มีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าให้การช่วยเหลือทุกครั้งไป งบประมาณแต่หลังไม่ได้ตั้งไว้สูงมาก แต่ก็เพียงพอต่อดำรงชีวิตของพี่น้องที่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นภาพที่ดีที่ทุกคนเห็นความสำคัญและรวมใจกันเป็นหนึ่งแบบนี้ หากพี่น้องท่านใดต้องการบริจาคเงินหรือช่วยเหลือในด้านอื่นๆสามารถแจ้งความประสงค์ไปที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี และ สนง.เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เพื่อร่วมบุญกันทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ”