สช.ยกเลิกสัญญาจ้างสาวเขต8หลังแฉหักเงินเดือนแบ่ง

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ สนง.ปปช.อุดรธานี ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง น.ส.ชนิษฐา มังคะโชติ อายุ 33 ปี อดีตลูกจ้างของจาก สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านการบริการจัดการ ของคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 (กขป.เขต 8) จ.อุดรธานี ที่เคยร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี ไม่ได้รับรับเงินเดือน 30,000 บาท แต่ต้องแบ่งให้หัวหน้างาน 15,000 บาทด้วยสัญญาใจ โดยที่หัวหน้างานไม่ยอมเซ็นต์รับเงิน แต่จะให้โอนเข้าบัญชี และที่ผ่านมาทำงานมาตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 ตามสัญญาจ้าง 1 ปีได้รับเงินเดือนเพียง 2 เดือน

น.ส.ชนิษฐา มังคะโชติ ได้เดินทางร้องเรียนต่อ ปปช.อุดรธานี หลังจากที่ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช.ได้มีหนังสือที่ สช.สอ.0467/2561 ลงวันที่ 27 เม.ย.2561 เรื่อง แจ้งบอกเลิกสัญญา อ้างถึงสัญญาจ้างเลขที่ สช.ญ.61-040 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีเนื้อหาว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ประสานงานด้านการบริหารจัดการของคณะทำงานเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 8 วงเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ สช.ญ.61-040 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

บัดนี้ สช.ได้พิจารณาแล้วให้ยุติสัญญาจ้างดังกล่าวเนื่องจากผลการดำเนินการตามรายงานการปฏิบัติงานประจำงวดที่ 3 ไม่ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง ข้อ 2 ข้อ 5 ประกอบขอบเขตของงานข้อ 2.1 2.2 2.4 และ 2.5 1) และผู้รับจ้างไม่ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอยุติสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมนี้ให้รับหลักประกันสัญญาจำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงชื่อ นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

น.ส.ชนิษฐา เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือบอกยกเลิกสัญญาที่ส่งมาทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เปิดอ่านดูรู้สึกตกใจมาก โดยในรายละเอียดแจ้งว่าตนเองทำงานส่งไม่ครบ ขอยืนยันว่า ตั้งแต่ทำงานมาส่งครบทุกอย่าง ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะสัญญาจ้างจะหมดเดือน ธ.ค.61 แต่ทำงานมาได้เพียง 3 เดือนก็มีหนังสือบอกยกเลิกสัญญาจ้างและยังคลางแคลงใจอยู่เพราะในหนังสือให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.61 แต่วันที่ 12 มี.ค.61 ก็มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมที่ จ.นนทบุรี การบอกยกเลิกสัญญาจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม

“ คงเป็นเพราะออกมาร้องเรียน กรณีการแบ่งเงินเดือน 30,000 บาท ให้กับหัวหน้างาน 15,000 บาทด้วยสัญญาใจ แต่ หน.งาน ไม่เซ็นต์รับเงิน เพราะเราก็กลัวจะเดือดร้อน เมื่อมายกเลิกสัญญาจ้างตอนนี้ก็ตกงาน ซึ่งตามสัญญาจ้างครบเดือน ธ.ค.61 แต่นี่มาบอกยกเลิกสัญญาอ้างทำงานไม่ครบ ทั้งๆ ที่ทำงานครบทุกอย่างแต่ถูกริบเงินประกันสัญญาด้วย 18,000 บาท วันนี้ได้เดินทางมาศาลปกครองอุดรธานี และ ปปช.อุดรธานี ฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใน สช. เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป ”