ผู้ว่าอุดรฯใช้ตลาดเมืองทองกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่อาเซียน

ผู้ว่าฯนำทีมเดินตลาดอุดรเมืองทอง จับเข่าคุยผู้บริหาร-ผู้ค้า-เกษตรกร สบช่องจุดเด่นตลาดเก่าแก่ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า เตรียมส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตรทั่วไป ปลอดภัย ตามความต้องการตลาด ป้อนท้องถิ่น ต่างจังหวัด ต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รอง นายก ทน.อุดรธานี พร้อมกับเกษตรสหกรณ์จังหวัด , พาณิชย์จังหวัด , เกษตรจังหวัด , ประชารัฐ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยม “ตลาดอุดรเมืองทอง” ถ.นิตโย ทน.อุดรธานี ตลาดค้าปลีก-ส่ง พืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตร ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการผลิต กระจายสินค้าออกสู่ต่างจังหวัด-ประเทศเพื่อนบ้าน

ร.ต.ชูเกียรติ ศิษย์ศาสตร์ ผู้จัดการ “ตลาดอุดรเมืองทอง” ชี้แจงรายละเอียด และนำพบปะกับผู้ค้า ระบุว่า ตลาดเกิดขึ้นในปี 2528 บริเวณห้างฯเจริญศรี ปี 2538 สภาพคับแคบจึงย้ายออกมาในพื้นที่ปัจจุบันกว่า 97 ไร่ เปิดบริการ 24 ชม. แบ่งเป็นโซนประเภทสินค้า พร้อมพื้นจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมระบบตรวจสอบสารตกค้าง มีผู้ค้า 900 ราย เงินหมุนเวียนวันละ 200 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างตลาดให้ทันสมัย ในพื้นที่ว่าง 25 ไร่ รองรับการขยายตัวของสินค้า กระจายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

“ ตลาดอุดรเมืองทองเป็นแหล่งรวมสินค้า จากแหล่งผลิตในจังวัดอุดรธานี-ใกล้เคียง และจากทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสินค้าจากประเทศข้างเคียง และจากประเทศจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ก่อนจะกระจายสินค้าออกไป ในพื้นที่อุดรธานี-ใกล้เคียง ประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และจีน ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับตลาด ขณะนี้กำลังเกิดปัญหาสินค้า พืช ผัก ผลไม้จากจีน ที่มีช่องทางเข้าจากเหนือ และลาวมากขึ้น มีราคาถูกกว่าเข้ามาตีตลาด ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ศักยภาพของตลาดอุดรเมืองทอง เป็นศูนย์รวมสินค้าทั่วประเทศ แล้วกระจายไปประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นตลาดเดิมรู้จัดกันอยู่แล้ว จังหวัดมองว่าเราจะสร้างมูลค่า สินค้าเกษตรของพี่น้องเราอย่างไร และให้เขามั่นใจว่าสินค้าเกษตรทั่วไป หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย จะมีช่องทางการตลาดในพื้นที่ สามารถนำผลผลิตออกไปสู่ต่างจังหงวัด ต่างประเทศ เมื่อมาพูดคุยกับตลาดทำให้เห็นว่า จะไปส่งเสริมให้ผลิตอะไร สำหรับตลาดภายใน หรือตลาดภายนอกร รวมทั้งการจัดระบบผลผลิตเข้าตลาด

“ การจะเพิ่มมูลค่าเป็นเกษตรปลอดภัย ขณะที่เกษตรกรมักพูดว่า ทำเกษตรปลอดภัยด้วยความยากละบาก มีปัญหาเรื่องความแตกต่างด้านราคา และช่องทางการตลาดไม่แน่นอน ทางจังหวัดได้หาช่องทางตลาด จากเดิมมีตลาดร่มเขียว ตอนนี้มีข้อตกลงผู้ผลิตกับโรงพยาบาล แต่ก็ยังต้องการตลาดหลักค้าปลีก-ส่ง ของสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดทั้งปี ผู้บริหารตลาดก็มีความยินดีเปิดพื้นที่ เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ ราชการก็จะกลับไปคุยกันเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ผลผลิตเข้าสู้ตลาดต่อเนื่อง ”

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ตอบข้อซักถามด้วยว่า จะมองสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตของเกษตรกร ระบบควบคุมมาตรฐาน โดยให้หน่วยงานเกษตรจัดเก็บข้อมูล การสนับสนุนให้มี QR Code มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้ง GAP , GMP หรือการตรวจรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ พอสินค้ามาถึงตลาดก็แยกไปตามช่องทาง โดยช่องทางใหม่ที่เราเรียกว่ามอเตอร์เวย์ คือ การให้สินค้าเกษตรปลอดภัยของเรา ออกไปภายนอกตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยอาศัยศักยภาพของตลาดอุดรเมืองทอง