แรงงานถูกส่งกลับหนีสงครามลีเบียร้องช่วยเยียวยา

แจ้งแรงงานถูกส่งกลับหนีสงคราม ออกจากลิเบียปี 54 ยังไม่ได้รับการเยียวยา แจ้ง สนง.จัดหางาน ส่งต่อสำนักนายก ทวงสิทธิจากผ้จัดส่ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายพิสิษฐ์ พึ่งกล่อม อายุ 51 ปี ตัวแทนแรงงานอุดรธานีที่เคยไปทำงานที่ประเทศลิเบีย พร้อมแรงงานกว่า 200 คน ที่ถูกส่งตัวกลับช่วงภาวะสงครามในประเทศลิเบีย เมื่อปี 2554 เดินทางเพื่อยื่นหนังสือต่อ ผวจ.อุดรธานี ขอให้เร่งรัดความช่วยเหลือ โดยมีนายธรพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อุดรธานี นายอำพัน เอกทัตร แรงงาน จ.อุดรธานี นายอภิชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาราชการ จัดหางาน จ.อุดรธานี ร่วมรับฟังความต้องการ

นายพิสิษฐ์ พึ่งกล่อม ตัวแทนแรงงาน กล่าวว่า แรงงานที่ถูกส่งกลับจากลิเบียช่วงสงคราม ยังคงได้รับความเดือดร้อน จากการเสียค่าหัวคิวถึงคนละ 90,000-200,000 บาท มีแรงงานหลายคนที่ทำงานไม่ถึงปี บางคนเพิ่งไปได้เพียงเดือนเศษ ต้องหนีกลับและถูกส่งตัวกลับไทย ทำให้ต้องเป็นหนี้สินมาจนถึงทุกวันนี้ จึงรวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือต่อ ผวจ.อุดรธานี เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือ

“ จากแรงงานเคยไปร้องเรียน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี แจ้งประสานให้ส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงาน และศาลแรงงานกลาง ดำเนินการกับผู้จัดส่งแรงงาน แต่ก็ยังประสบปัญหา การยื่นเรื่องของแรงงานแต่ละคน จึงมาขอให้ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงแรงงานที่เคยไปทำงานที่ลิเบีย แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือได้รับทราบ มาลงชื่อสำหรับการรับความช่วยเหลือ ”

นายอภิชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ รักษาราชการจัดหางาน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับจากภัยสงคราม ทางกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท และค่าพาหนะอีก 1,500 บาท รวมกว่า 2 หมื่นคน โดยเป็นชาวอุดรธานี 559 คน การเดินทางมาวันนี้ เพื่อต้องการใช้สิทธิตามกระบวนการทางศาล เรื่องของสิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯจัดส่งเรียกเก็บเกิน แต่เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ทางกรมการจัดหางานไม่สามารถให้รายชื่อได้ อยากให้จังหวัดนำรายชื่อแรงงานเหล่านี้ให้ ”

นายอภิชาติฯ กล่าวอีกว่า จังหวัดจะให้นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้สำรวจรายชื่อแรงงานเหล่านี้ ส่งไปให้ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อที่จะส่งให้กับทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป เพื่อช่วยเหลือตามขั้นตอน และจะส่งต่ออีกครั้งให้ทางนิติกรของศาลแรงงานกลาง เพื่อดำเนินการฟ้องร้องให้กับแรงงานที่ไปทำงานที่ลิเบียต่อไป ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค้างจ่าย ค่าหัวที่เดินทางไป แต่ยังไม่ได้ทำงาน แต่ขณะนี้ติดปัญหาที่สถานฑูตไทยที่ลิเบียเปิดไม่ได้