น้ำใจควักตังร่วมซ่อม-สร้างบ้านอุ่นรัก125ปีอุดร

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ 3 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะร่วมรับมอบเงินสมทบทุนซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง บ้านอุ่นรัก 100,000 บาท จากนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ผู้บริหารบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และนายนิพนธ์ เนยเมืองปัก โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีและคณะ อีกจำนวน 40,000 บาท

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวขอบคุณในน้ำใจที่ภาคเอกชนมีให้กับพี่น้องชาวอุดรธานี ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ขาดโอกาส ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานี เป็นเพียงสะพานบุญที่ส่งต่อความรักความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีโดยได้รับความเมตตาจากท่านทั้งหลายที่มีจิตอันเป็นกุศลช่วยเหลือดูแลผู้ขาดโอกาสและผู้ยากไร้ และรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบบ้านในโครงการ ซึ่งในการมอบบ้านจังหวัดจะเชิญผู้ให้การสนับสนุนร่วมส่งมอบความสุขให้กับประชาชนด้วย

สำหรับยอดบริจาคสมทบทุนซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง “บ้านอุ่นรัก” มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสมทบทุนแล้วกว่า 637,000 บาท ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้นำเงินบริจาคไปทำการซ่อม-สร้างบ้านให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และส่งมอบบ้านให้ประชาชนไปแล้ว 7 หลัง รวมเงินที่ใช้ในการซ่อมสร้างบ้าน 106,000 บาท คงเหลือเงินบริจาคในบัญชี 511,000 บาท ชาวอุดรธานี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี บัญชีเลขที่ 989-2-19412-8 ชื่อบัญชี โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.