นครอุดรฯฉลองถ้วยพระเทพฯเมืองน่าอยู่ยั่งยืน

นครอุดรธานี เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ฉลองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เดินหน้างานสิ่งแวดล้อม หลังเดินหน้าจัดการขยะ-น้ำเสีย เตรียมลุยตรวจวัดทำอากาศบริสุทธิ์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 เมษายน ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มีขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิ มาตามถนนพรานพร้าว โพศรี แยกน้ำพุ สายอุทิศ มาที่ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล “นครอุดรธานี เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน …Udontani Smart City” เพื่อประชาสัมพันธ์ และชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561

รางวัลถ้วยพระราชทาน “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ที่เทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศ ของเทศบาลขนาดใหญ่ ภายใต้กรอบการให้คะแนน เมืองอยู่ดี-คนมีสุข-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน-เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี ภายในงานจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ ทิศทางการจัดการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเมือง สู่การพัฒนาเทศบาลน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกนครอุดรธานี , นางเรียมสงวน งิ้วงาม ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อม ภาค 9 และนายทองอยู่ พรมทอง ประธานชุมชนโนนอุทุมพร

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกนครอุดรธานี กล่าวว่า รางวัลที่ได้มาเกิดจากความร่วมมือทุกฝ่าย และ ทน.อุดรธานี จะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง และการที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับท้องถิ่นข้างเคียง ทั้งในเรื่อง “ขยะ” ที่ปัจจุบันจัดการด้วยระบบฝังกลบ มี อปท.มาใช้สถานที่กว่า 41 แห่ง อนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า จะเป็นระบบเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะไม่เพิ่มค่าบริการจากประชาชน รวมไปถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ ที่ต้องรับผิดชอบอีสานตอนบน ก็มีความทันสมัยที่สุดของประเทศ

เรื่องการกำจัดน้ำเสีย ในเฟสแรกมีการก่อสร้าง ระบบบำบัดแบบบ่อผึง รองรับน้ำเสียของ อปท.ข้างเคียงด้วย และสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ในส่วนนี้มีผลกระทบมากในช่วงก่อสร้าง ส่วนเฟสที่ 2 ได้ออกแบบระบบเสร็จแล้ว เหลือเพียงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขณะที่ ทม.หนองสำโรง อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เชื่อมต่อกับระบบของ ทน.อุดรธานี ทั้งนี้ ทต.หนองบัว , ทต.บ้านจั่น ก็สามารถสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เชื่อมเข้ากับระบบ ทน.อุดรธานีได้

สำหรับระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขณะนี้ได้ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ศึกษาจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อติดตั้งในหลายจุด รายงานสภาพอากาศแบบเรียวไทม์ เพื่อเป็นมอนิเตอร์นำมาแก้ไข ขณะเดียวกันก็มีความร่วมมือศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นำมาประกอบการวางแผนแก้ไขต่อไป

นางเรียมสงวน งิ้วงาม ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.สิ่งแวดล้อม ภาค 9 กล่าวว่า ทน.อุดรธานี ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอาเซียน ไม่ใช่แต่ระดับประเทศ ที่ผ่านมา ทน.อุดรธานี ก็เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ รองรับการเติบโตของเมือง และช่วย อปท.อื่น ขณะเรื่องน้ำเสียก็เช่นเดียวกัน แม้ ทน.อุดรธานี จะมีระบบที่สามารถรองรับ น้ำเสียจากข้างเคียงได้ แต่ก็ยังไม่มีการเชื่อมต่อระบบ หากเชื่อมระบบจะทำให้น้ำในลำห้วยหลวงมีคุณภาพดีขึ้น สำหรับปัญหามลพิษทางอากาศ จากเดิมจะรุนแรงในช่วงฤดูหนาว ขณะนี้พบรุนแรงสูงขึ้นต้องรีบเฝ้าระวังแก้ไข

นายทองอยู่ พรมทอง ประธานชุมชนโนนอุทุมพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่า ทน.อุดรธานี ได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลระดับประเทศ รู้เพียงว่านายกอิทธิพนธ์ฯ ชวนทำงานนั้นทำงานนี้อยู่ตลอด โดยเฉพาะบทบาทของการลดปริมาณขยะ ทั้งขยะอินทรีย์และขยะสังเคราะห์ พบว่าขยะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากชุมชน ขอชักชวนให้ทุกคนมาช่วยกันเก็บขยะทุกชนิด ส่วนน้ำเสียก็เช่นกันสามารถนำมาใช้รดน้ำต้นไม่ได้ สำหรับมลพิษทางอากาศ ขอให้ช่วยกันเพิ่มต้นไม้-พื้นที่สีเขียว และชวนให้มาพักผ่อนที่หนองประจักษ์ฯมากๆ เพราะมีอากาศบริสุทธิ์ดีทั้งวัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.