ปิดทองฯพาสื่อพบผู้ว่าฯก่อนท่องอุดรต้นแบบอีสาน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 20 เมษายน ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พบปะพูดคุยกับทีมงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ที่นำสื่อมวลชนจากส่วนกลาง สัญจรศึกษาดูงาน “ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานแนวพระราชดำริ” โดยมีเป้าหมายเดินทางไปที่ โครงการปิดทองหลังพระต้นแบบอีสาน “บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม” โครงการพื้นที่ขยายบ้านหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ และวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง บ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง กาแฟแบรนด์อีสานรายแรก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรธานีไม่มีน้ำไหลจากภายนอก ผ่านเข้ามาในพื้นที่อุดรธานี แต่น้ำฝนที่ตกในอุดรธานี จะไหลออกไปในพื้นที่อื่น ขณะที่มีแหล่งน้ำเก็บกักน้ำได้เพียง 300 ล้าน ลบม. อาทิ พื้นที่ต้นน้ำตามภูเขาเล็กๆ ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ก่อนไหลตามลำน้ำห้วยหลวง ไปไหลลงแม่น้ำโขงที่ จ.หนองคาย หรือต้นน้ำในภูเขาเดียวกัน ไหลลงไปที่ทะเลบัวแดง มีประตูน้ำกุมภวาปีเก็บกักไว้ ก่อนไหลลงไปที่เขื่อนลำปาว เป็นต้นน้ำของลำน้ำปาว

“ อุดรธานีมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากกว่า 44 โครงการ ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำสุดท้ายของพระองค์ จะดำเนินการในพื้นที่ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ขณะที่โครงการอื่นๆ ยังต้องต่อยอด นำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งอุดรธานีมีโครงการปิดทองหลังพระ นำแนวพระราชดำริของพระองค์ การระเบิดจากข้างใน , ร่วมคิด ร่วมทำ , เข้าใจ เขาถึง จึงพัฒนา มากระตุ้นให้เกิดกิจกรรม เป็นต้นแบบที่อ่างฯห้วยคล้ายเนื่องในพระราชดำริ ”

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า อุดรธานียังได้รับงบประมาณ 200 ล้านบาท เข้ามาต่อยอดในโครงการขยาย ไปในพื้นที่อื่นๆที่มีความพร้อม ตามกรอบการซ่อมสร้าง การต่อยอดนำน้ำไปใช้ โดยประชาชนช่วยกันคิดและลงมือลงแรงทำกันเอง มีปิดทองจะสนับสนุนวัสดุ และข้อมูลวิชาการ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 300 โครงการ วงเงิน 75 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการ การเตรียมความพร้อมประชาชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวเพิ่มว่า 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ของอุดรธานี กำหนดให้พื้นที่ 7 ล้านไร่ ทำการเกษตร 4 ล้านไร่ จะเป็นเกษตรปลอดภัย ที่มีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ ความพอเพียง , ดิน-น้ำ , ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด โดยปิดทองหลังพระเข้ามาช่วยมากในภารกิจแรกๆ ขณะที่ภารกิจสำคัญจองจังหวัดคือ “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย” จากตลาดร่มเขียว , มาสู่ เอมโอยู. รพ. 6 โรง ซื้อตรงจากชาวบ้าน เป้าหมายทุกโรงพยาบาล และตลาดขายส่งเมืองทองเจริญศรี เพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.