ผู้ว่าอุดรฯสั่งคุมล่องแพท่องเที่ยวทุกพื้นที่

02 (4)

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 18 เมษายน ในการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ที่ห้องพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรชั้น 3อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการตรวจสอบ เด็กอายุ 7 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตที่สถานที่ท่องเที่ยว “ล่องแพบ้านดงใหญ่” อ่างเก็บน้ำลำพันชาด ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

โดยขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบ แหล่งท่องเที่ยวลักษณะเดียวกัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปี หรือแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะฤดูกาล อย่างกรณีเทศกาลสงกรานต์ ให้อำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ากำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้มีความปลอดภัย เพราะที่ผ่านมุดรธานี มีสถิติจมน้ำเสียชีวิตสูงมาก ในปี 2557 สูงถึง 180 ราย จึงมีความพยายามแก้ไขปัญหา ทำให้ปี 60 เสียชีวิต 30 ราย และส่วนใหญ่เป็นเยาวชน

ทั้งนี้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้บูรณาการลงไปตรวจสอบ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอ่างเก็บน้ำพันชาด อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ำอยู่บนภูเขาสูง มีระดับน้ำลึกตั้งแต่ 5-100 เมตร มีการประกอบกิจการแพ และร้านอาหาร ในท้องที่ บ.วังใหญ่ ต.หนองกุงทับม้า โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง เป็นการประกอบการของชุมชน มีผู้ใหญ่บ้านดูแล มีผู้ประกอบการ 14 ราย จำนวนแพและซุ้ม ขนาดแตกต่างกัน ช่วงเดือนเมษายนจะมี 80 หลัง จากนั้นเหลือเพียง 10 หลัง

คณะทำงานระบุต่อว่า โครงการอ่างฯลำพันชาด ส่งพนักงานมาดูแล 1 คน โดยไม่มีการแสดงขอบเขตระดับน้ำ ว่ามีความลึก-ตื้นเท่าใด , ไม่มีกติกาในการใช้บริการแพ ,  มีเสื้อชูชีพ-ห่วงยาง แต่ต้องเสียค่าเช่า และมีการจำหน่ายเหล้า-เบียร์ โดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย , ไม่มีทีมรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และที่ผ่านมามีผู้จมน้ำเสียชีวิตหลายราย