อุดรควบคุมพิเศษ2ถนนเล่นสงกรานต์

อุดรธานีไม่ให้ถนนโพนพิสัย-อดุลยเดช เป็นโซนนิ่งเล่นสงกรานต์ แต่จะเป็นถนนควบคุมพิเศษ สนธิกำลัง จนท.ประจำ 5 จุด ปลอดแอลกอฮอล์บนถนน-ฟุตบาท สามทุ่มปิดเครื่องเสียง-หยุดเล่นน้ำ

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานีกำหนดพื้นที่โซนนิ่ง เล่นน้ำสงกรานต์ สืบสานประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปีนี้ในทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 38 จุด จากที่เสนอขึ้นมา 42 จุด ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เดิมปีที่แล้ว มีบางพื้นที่ปรับออกและเพิ่มเพื่อความเหมาะสม โดยในเขต ทน.อุดรธานี กำหนดโซนนิ่งไว้ 4 จุด คือ ทุ่งศรีเมือง , หนองประจักษ์ฯ , หนองสิม และหนองบัว

รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ถนนโพนพิสัย และถนนอดุลยเดช ปีที่แล้วประกาศเป็นโซนนิ่ง แต่ปีนี้จะไม่ประกาศ เพราะในปีที่ผ่านมามีปัญหา การเล่นน้ำล่วงเลยไปถึง 6 ทุ่ม มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความเดือดร้อนผู้สัญจร และอาศัยอยู่บริเวณนั้น แม้ทางราชการจะเข้าชี้แจง ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ปีนี้จึงจะจัดเป็นพื้นที่ “ควบคุมพิเศษ”

“ อุดรธานีร่วมกับ ทน.อุดรธานี ได้ทำความเข้าใจกับประชาชน ที่อาศัยอยู่บนถนนทั้ง 2 สาย ที่เจ้าของบ้านริมถนน อนุญาตให้ลูกหลาน หรือใช้เช่าพื้นที่ เล่นน้ำ จัดกิจกรรม หรือค้าขาย ขอให้ยุติการเปิดเครื่องขยายเสียง และเริ่มหยุดเล่นน้ำเวลา 21.00 น. ชาวบ้านยอมรับตามที่ขอ ส่วนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายจริงจัง กับการจำหน่ายและดื่มบนถนน-ฟุตบาท ถือว่ามีความผิดตามกฎหาย ”

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวต่อว่า ถนนทั้ง 2 สาย ยังมีการเดินรถสวนกันปกติ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์จำเป็น เจ้าพนักงานจราจรจะปรับการเดินรถใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่สนธิกำลัง เข้าดูแลพื้นที่ถนนอดุลยเดช 3 จุด , ต้นยางใหญ่ 1 จุด และถนนโพนพิสัย 1 จุด เมื่อมีการกำหนดกติกากันแล้ว ผู้ที่จะเข้ามาเล่นน้ำก็จะเข้ามาช่วงหัวค่ำ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.