6 รพ.ใหญ่อุดรซื้อผัก-ผลไม้ตรงชาวบ้าน

ครัว 6 โรงพยาบาลอุดรธานี สัญญาซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ตรงจากเกษตรกรแหล่งผลิต ใช้ทำอาหารเลี้ยงคนป่วย เริ่มปีแรก 43 ล้าน ปีต่อไปครบทุกอำเภอ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่โรงแรมนภาลัย เทศบาลนครอุดรธานี นายวัฒนาพุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีต ผวจ.อุดรธานี และกก. บ.ประชารัฐรักสามัคคี จก. เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างโรงพยาบาล กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี , เกษตร จ.อุดรธานี นำตัวแทนโรงพยาบาล 6 โรง วิสาหกิจชุมชนเกษตรใหญ่ร่วมลงนาม

โดยบันทึกข้อตกลงระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง เป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทำให้เกิดวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย ตระหนักถึงพิษภัยของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ การควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพวะที่ดี โดยดำเนินการตาม 3 กลยุทธ์ คือ 1.การสื่อสารร่วมมือ 2.การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เลือกต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 3.การควบคุมมาตรฐาน

พร้อมกับ 10 มาตรการ คือ ประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย , สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน , ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ , จัดซื้อวัตถุดิบมีความปลอดภัย , จากราคาวัตถุดิบทั่วไป , จัดทำรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน , จัดทำรายการอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่ , ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ-อาหารปรุงสำเร็จ , ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จโดยห้องปฏิบัติการภายนอก และมีมาตรการกับผู้ผลิตวัตถุดิบที่ชัดเจนกรณีไม่ได้มาตรฐาน

อุดรธานีนำร่องใน 6 โรงพยาบาล คือ อุดรธานี , บ้านดุง , บ้านผือ , เพ็ญ , หนองหาน และกุมภวาปี ได้ตกลงจัดซื้อวัตถุดิบเป็นอาหาร ประจำปี 2561 กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ประกอบด้วย ข้าวสาร 3.3 ล้านบาท , เนื้อหมู 5.5 ล้านบาท , เนื้อไก่ 2.9 ล้านบาท , ไข่ 1.2 ล้านบาท , ปลา 17.9 ล้านบาท , ผักสด 2.8 ล้านบาท , ผลไม้ 1.3 ล้านบาท , , เบ็ดเตล็ด 3.1 ล้านบาท , และอาหารแห้ง 5.1 ล้านบาท , รวม 43.2 ล้านบาท และในปีนี้จะดำเนินการให้ครบทุกโรงพยาบาล

นางตวงพร พาแสง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี เปิดเผยว่า สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัย ได้รับการรับรองจากสถาบันเกษตรกร อยู่ในช่วงการพัฒนาเป็น “พืชผักอินทรีย์” เดิมมีสมาชิกอยู่ 35 ราย ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น 40 ราย มีตลาดหลักคือตลาดร่มเขียว หน้า สนง.เกษตร จ.อุดรธานี และตลาดทั่วไป เมื่อมีตลาดใหม่ที่เป็นโรงพยาบาล จะทำให้มีความมั่นคงขึ้น อีกทั้งได้ราคาที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง….
////////////

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.