5 เมษายนวันดีเมืองอุดรธานี

5 เมษายน ถือเป็นวันดีของ “อุดรธานี” เป็นวันที่มีความมงคลยิ่ง ทำให้ถูกเลือกให้มีกิจกรรมสำคัญ อันเป็นมงคลพร้อมกันถึง 2 งานใน ปี 2561

ย้อนกลับไปเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2399 หรือวันเสาร์ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1218 ในพระบรมมหาราชวัง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงประสูติ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ธิดานายศัลยวิชัย หุ้มแพร (ทองคำ ณ ราชสีมา) เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 25 และเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 13 ในรัชกาลที่ 4 เมื่อสมโภชเดือนแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ เพราะในวันประสูติมีผู้นำทองคำก้อนใหญ่ ซึ่งขุดได้ที่ตำบลบางสะพานในเวลานั้นได้เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงถือว่าเป็นศุภนิมิตมงคลสำหรับพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้

5 เมษายน พ.ศ.2442 ประกาศเปลี่ยนชื่อมณฑลลาวพวน เป็นมณฑลฝ่ายเหนือ และในปีต่อมาเปลี่ยนเป็น “มณฑลอุดร” หรือเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน มีที่ตั้งบริเวณบ้านเดื่อหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลอุดร

และวันนี้วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา มีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานสงฆ์ ร่วมบุญเบื้องต้นได้ 1,025,328 บาท สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร 11 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดศูนย์เรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ประชุม

วันเดียวกัน มีพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีหลังใหม่ มีนายพิสุทธิ์ โฆษิต นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ อดีต นอภ.เมืองอุดรธานี และอดีตข้าราชการที่เคยปฏิบัติหน้าที่ และส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน-ผญบ.มาร่วมงาน

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า อาคารที่ทำการ อ.เมืองอุดรธานี เป็นอาคารไม้ สร้างขึ้นในปี ร.ศ.127 (พ.ศ.2450) ถ.อำเภอ ย่านราชพัสดุ อ.เมือง ในสมัยพระยาศรีสุริราชวรานุวัตร ดำรงตำแหน่ง สมุหเทศาพิบาล มณฑลอุดร (2443-2455) หลังที่ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตามแบบแปลนของกรมการปกครอง ก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้เป็นสถานที่ทำการเมื่อ พ.ศ 2509 มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับอาคารที่ว่าการอำเภอหลังนี้ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ด้วยงบประมาณ 16.2 ล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.