ผู้ว่าฯนำปล่อยน้ำลงคลองจิตอาสาถึงวันอาทิตย์

ผู้ว่าฯนำเปิดประตูระบายน้ำ ส่งจากอ่างห้วยหลวง ไหลลงคลองชาวอุดรรวมพลัง จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนา 3 วัน 2.9 กม. ปลายทางหนองประจักษ์ฯ รับเทศกาลสงกรานต์

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 มีนาคม ที่ประตูควบคุมน้ำ และประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการชลประทานห้วยหลวง นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นำท้องถิ่น จ.อุดรธานี ตัวแทนจาก ทน.อุดรธานี , ทม.หนองสำโรง , กลุ่มผู้ใช้น้ำใน อ.กุดจับ และ อ.เมือง ทำพิธีเปิดประตูระบายน้ำ ลงสู่คลองส่งน้ำที่ 1 เพื่อส่งน้ำผ่านโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ไปยังหนองประจักษ์ศิลปาคม ทน.อุดรธานี

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการชลประทานห้วยหลวง กล่าวว่า อ่างฯห้วยหลวง มีความจุ 135 ล้าน ลบม. เพื่อป้องกันน้ำไหลหลากในฤดูฝน เก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร และผลิตน้ำประปาของเมืองอุดรธานี ยังเป็นแหล่งอาหารประชาชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหา ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อย จนไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ ต้องเก็บน้ำไว้เพื่อผลิตประปา ในปีนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯมาก จึงสามารถส่งน้ำให้เกษตรกร ใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้ว

“ ขณะนี้ระดับน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีน้ำในอ่างฯ 66.8 ล้าน ลบม. หรือ 49.28 เปอร์เซ็นต์ การปล่อยน้ำในวันนี้ได้เปิดประตูสูง 15ซม. ระบายน้ำออกได้ 0.15 ลบม./วินาที เพื่อให้น้ำไหลผ่านบริเวณโครงการจิตอาสา ลงสู่หนองประจักษ์ฯซึ่งมีพื้นที่รับน้ำราว200 ไร่ ให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีก 90 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้น้ำประมาณ 300,000 ลบม. โดยน้ำจะใช้เวลาเดินทางราว 2 วัน “

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า น้ำที่ปล่อยออกจากอ่างฯห้วยหลวง จะไหลผ่านบริเวณโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อย่างเป็นทางการของ จ.อุดรธานี ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ คลองส่งน้ำชลประทาน ช่วงต่อ ทม.หนองสำโรง – ทน.อุดรธานี ระยะทาง 2.9 กม. ก่อนไหลเข้าสูงหนองประจักษ์ฯ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคมที่ผ่านมา การปล่อยน้ำจะทำให้โครงการจิตอาสาสมบูรณ์ และยังช่วยเติมน้ำในหนองประจักษ์ ก่อนเข้าสูงเทศกาลสงกรานต์ เชื่อว่าคลองสายนี้จะมีผู้คนไปเช่นน้ำสงกรานต์มากขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.