เตรียมสร้างอ่างฯห้วยเชียง(ตอนบน)ปี63-65

11209530_563609540445193_5129626283586643930_n

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องจากพระราชดำริ บ.หนองเจริญ ม.7 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ที่อยู่ในแผนการดำเนินโครงการ ปี 2563-2565 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างทำนบดิน และอาคารประกอบ ไม่รวมระบบส่งน้ำ วงเงิน 330 ล้านบาท แบ่งเป็นงบปี 2562 (กปร.) 52 ล้านบาท , ปี 63(ปกติ) 70 ล้านบาท , ปี 64(ปกติ) 70 ล้านบาท และ ปี 65(ปกติ) 138 ล้านบาท

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องจากพระราชดำริ จะทำการก่อสร้างเขื่อนดิน มีความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร สูง 30 เมตร ยาว 700 เมตร ส่วนอาคารประกอบ หรืออาคารระบายน้ำล้าน อยู่ด้านขวาของห้วยเชียง กว้าง 45 เมตร จะทำให้มีพื้นที่ผิวน้ำระดับสูงสุด 326 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โซล C มีพื้นที่รับน้ำ 21.94 ตารางกิโลเมตร ความจุน้ำสูงสุด 7.15 ล้าน ลบม. ระบายน้ำได้สูงสุด 137.51 ลบม./วินาที พื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์ ในฤดูฝน 2,000 ไร่ และฤดูแล้ง 1,200 ไร่ อยู่ระหว่างการทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

 

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง(ตอนบน) บ.หนองเจริญ ม.7 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เริ่มจากราษฎรบ้านโนนอุดม ต.ขอนยูง โดยนายหา คำผาย ได้ถวายฎีกากราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินโครงการ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการเกษตรของราษฎร ต.ขอนยูง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 สำนักราชเลขาธิการแจ้งให้ทราบว่า ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างฯห้วยเชียง(ตอนบน) ไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

S__62595081

ต่อมาได้รับการสำรวจเบื้องต้นปลายปี 2549 ในปีต่อมา อบจ.อุดรธานี ขอรับโครงการมาดำเนินการเอง เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แต่ไม่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ จึงแจ้งขออนุเคราะห์จาก สนง.ชลประทานที่ 5 เข้ามาศึกษาวางโครงการเบื้องต้น เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กเร่งด่วน ในระยะไม่เกิน 1ปี ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 แต่ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากมีความจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มเติม สมควรได้รับการพัฒนาเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง ประกอบกับพื้นที่ก่อสร้างบางส่วน อยู่ในพื้นที่ของราษฎร ต้องจัดหาที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านหนองเจริญ และบ้านห้วยเชียง ต.ขอนยูง ทิศเหนือติดต่อกับ บ้านหนองกุง บ้านหนองเม็ก ต.ขอนยูง ทิศใต้ติดต่อกับ ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้านหนองอีเบ้า บ้านน้อยลำภู ต.ขอนยูง และทิศตะวันตกติดต่อกับ บ้านทุ่งโปร่งใต้ ต.ตาลเลี่ยน อ.กุดจับ จะมีแหล่งเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก อุปโภค บริโภค เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั่วไป

11700895_563609570445190_4339096462882531305_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.