3 ครูอุดรพิทย์เล่าสอบโอเน็ตคณิตฯเต็ม 12 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ว่ามีผู้เข้าไปแสดงความยินดี ในเฟสบุ๊ค “โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล” จำนวนมากกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน ได้ถึง 12 คน ประกอบด้วย ด.ช.เปรม เลิศพงษ์พิพัฒน์ ด.ญ.จิดาภา ปานนูน , ด.ญ.ธณัทอร ขุริรัง ด.ญ.ธัญรัศน์ อยู่ยงยุวัฒน์ ด.ญ.ปรีย์วรา เรืองอร่าม ด.ช.สุกฤษฏิ์ มโนมัยโรจน์ ด.ญ.กัญญาภัทร์ พิทักษ์สฤษดิ์ ด.ญ.ญานิศาน์ นิ่มทวัฒน์ , ด.ญ.วริศรา เต็งรังสรร ด.ญ.รัฐพร อุตะมะ , ด.ช.ปารินทร์ สมบูรณ์พร้อม และ ด.ญ.ภาวิมล สุขสถิตย์ และยังยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนสูงอีก 4 คน คือ ภาษาไทย 93 และ 94 คะแนน ด.ญ.นภสรณ๋ ตุ้มศรีไว และ ด.ญ.รดา ทัตติยกุล , วิทยาศาสตร์ 92 คะแนน ด.ญ.สิริภัส สิริธนสุข , ภาษาอังกฤษ 98 คะแนน ด.ช.นนท์ประวิทย์ รัตนเมืองเพียว

นางใจชื่น ใกรเพชร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเผยว่า นักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ส่วนมากจะอยู่ชั้น ม.3/1-3/3 เป็นนักเรียนที่เรียนดี ตั้งใจเรียนในห้อง เรียน และทดสอบทุกครั้ง และหาประสบการณ์นอกห้องเรียนหรือเรียนพิเศษเอง ส่วนเทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์จะบอกนักเรียนว่า “เรียนให้เข้าใจ แล้วจะจำได้นาน” ถ้าเรียนแบบท่องจำ ไม่นานก็จะลืม และให้นักเรียนมีทักษะในการทำแบบทดสอบมากๆ และบ่อยๆ ครูต้องใส่ใจในตัวนักเรียนว่า นักเรียนบกพร่องตรงไหน จะได้แนะนำและแก้ไข ส่วนมากจะพลาดที่ไม่ทบทวน รีบ เลินเล่อ สิ่งสำคัญต้องประสานงานกับผู้ปกครองตลอด

นางอุษาวดี พนารัตน์ ครูแนะแนวมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดเผยว่า นักเรียนจะรู้จักเข้าพบครู เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการเรียน การเรียนต่อ ซึ่งครูแนะแนวจะหาโครงการเรียนต่อมาให้นักเรียนได้รู้ หาข้อสอบเก่ามาให้นักเรียนติวด้วยกัน ซึ่งนักเรียนจะบอกครูว่า ครูไม่ต้องสอน ครูให้คำปรึกษาก็พอ ซึ่งนักเรียนที่เรียนดีบางส่วนย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหิดล บางส่วนก็เรียนต่อที่นี่ แต่โรงเรียนก็ไม่เคยปิดกั้นสนับสนุนนักเรียนให้มีอนาคตที่ดีอย่างเต็มที่

นางอุษณี จันดาวงศ์ หัวหน้างานแนะแนว เปิดเผยว่า ปีที่ก่อนมีนักเรียนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม 4 คน ปีนี้ได้ 12 คน เพราะนักเรียนรุ่นน้องมีแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ ที่มาพูดหน้าเสาธง แนะนำเทคนิคในการเรียน การสอบ ให้ได้คะแนนเต็ม และโรงเรียนจะมีการแจกใบประกาศนียบัตรให้ผู้สอบโอเน็ตได้เต็ม 100 และรุ่นพี่ที่สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยในขณะที่ต้องการ ในฐานะครูแนะแนวดีใจกับนักเรียน ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคมนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.