ปปท.สุ่มตรวจนิคมฯเชียงพิณโกงคนจนชัด

สอบ 41 ผู้สูงอายุนิคมฯเชียงพิณ จ.อุดรธานี พบทุจริตเงินคนจน-คนไร้ที่พึ่ง 5 โกง ปลอมเอกสาร-ปลอมเอกสารบางส่วน-ไม่ได้รับเงิน-จ่ายไม่ครบ-ไม่มีกลุ่มฝึกอาชีพ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่ศาลากลางบ้าน บ.นิคม 2 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผช.เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เดินทางลงพื้นที่ติดตามการทำงานของคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ชุดปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ในส่วนของนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

มีชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีชื่อปรากฏในเอกสารรับเงินสงเคราะห์ฯ มารอสอบปากคำกว่า 50 คน โดยเจ้าหน้าที่จะนำเอกสาร “ใบสำคัญรับเงิน” ที่ระบุชื่อผู้เซ็นรับเงิน มายืนยันลายมือว่าใช่ของตนหรือไม่ และจำนวนเงินตรงกับที่รับไปหรือไม่ ต่างให้ข้อมูลไปแนวทางเดียวกัน ว่ามีการนำสำเนาบัตรประชาชน ไปเซ็นชื่อรับเงินแทน บางรายเอกสารระบุรับเงิน 2,000 บาท แต่กลับได้รับเงินเพียง 1,000 บาท บางรายมีชื่อรับเงิน แต่ตัวจริงไม่รู้เรื่อง และไม่เคยเซนต์เอกสารรับเงิน บางรายที่เข้าเกณฑ์รับเงินสงเคราะห์ คือ ทั้งพิการ ยากตน แต่กลับไม่มีรายชื่อรับเงินสงเคราะห์

พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผช.เลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า นิคมสร้างตนเองเชียงพิณเป็นจุดแรกที่ ป.ป.ท.เข้าตรวจสอบ ในส่วนของนิคมสร้างตนเองทั่วประเทศ จากการลงพื้นที่พบว่าพฤติกรรมเบื้องต้น คล้ายกับกรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด คือ ไม่ได้รับเงินและไม่ได้ขอเงินสงเคราะห์ฯไป , ได้รับเงินไม่ครบ , ได้รับเงินปีแรก ปีต่อมาไม่ได้รับแต่ยังมีชื่อรับเงินอยู่ , ภายในปีเดียวเบิกเงินถึง 3 ครั้ง แต่เจ้าตัวได้รับเงินเพียงครั้งเดียว

ผช.เลขาฯ ป.ป.ท. กล่าวอีกว่า เมื่อเจ้าตัวที่มีลายมือชื่อ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อเอง เขายืนยันว่าไม่ได้เป็นคนที่ลงลายมือชื่อ มันก็เป็นความผิดปกติแล้ว ซึ่งเราจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอำนาจของ ป.ป.ท. จะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง แต่ถ้ามีตำแหน่งสูงกว่าผู้อำนวยการกอง จะเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. แต่ถ้าบุคคลที่อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ท.และอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช.ทำความผิดร่วมกัน ต้องส่งไปยัง ป.ป.ช.ดำเนินการต่อทั้งหมด โดยจะสรุปเรื่องส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.พิจารณา

“ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ปี 60 ได้รับงบประมาณ 123 ล้านบาท ส่วนนิคมสร้างตนเอง และศูนย์พัฒนาชาวเขามี 59 แห่ง ได้รับงบประมาณสูงถึง 350 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 3 เท่า ทั้งนี้งบประมาณที่มากกว่า จะพบการทุจริตมากกว่าหรือไม่ เราคงต้องรอในชั้นไต่สวน การลงพื้นที่นิคมฯแห่งแรกก็พบทุจริตแล้ว ส่วนที่อื่นจะพบการทุจริตอีกหรือไม่ คงต้องรอการลงพื้นที่และการสอบปากคำพยาน ”

ผช.เลขาฯ ป.ป.ท. กล่าวอีกว่า การตรวจสอบนิคมฯใน จ.อุดรธานี 2 แห่ง คือ นิคมฯเชียงพิณ อ.เมือง และ นิคมฯห้วยหลวง อ.กุดจับ จะใช้เวลาอีก 2-3 วัน เพราะเราส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว คงจะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสรุปเรื่องส่งคณะกรรมการ ป.ป.ท.ได้ โดยข้อมูลที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่อย่างนั้นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจะเสียหาย โดยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นิคมฯเชียงพิณ มีสมาชิก 41,000 คน ได้รับเงินงบฯ ปี 60 จำนวน 7,030,000 บาท จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้มีรายชื่อรับเงินฯ 41 ราย มีพฤติการณ์ 1. มีการปลอมเอกสารขอรับการสงเคราะห์ และการรับเงิน รายละ 2,000-3,000 บาท โดยผู้มีรายชื่อไม่ได้รับเงิน , 2. มีรายชื่อผู้ได้รับการสงเคราะห์ 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท แต่ผู้มีรายชื่อไม่เคยได้รับเงิน , 3. ผู้มีรายชื่อได้รับการสงเคราะห์ ไม่เคยกรอกเอกสารการขอรับเงิน และปลอมแปลงเอกสารบางส่วน เพื่อรับเงินบางส่วน , 4.พบว่าไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และ 5.ไม่มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.