สภากาแฟเดือนมีนา “เช้านี้ ที่อุดรธานี”

001.jpg

เมื่อเช้าวันที่ 14 มีนาคม ที่อาคารบรรเทาสาธารณภัย ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชน มาร่วมงานกันคึกคักโดยมีการแนะนำ โครงการสร้างทางแยกต่างระดับ แยกบายพาตอุดรธานี-หนองคาย ที่มีการก่อสร้างเกินแผนไป 3 เปอร์เซนต์

“แท็กซี่โอเค” ของ บ.ออไทยแท็กซี่ จก. ที่เริ่มมาให้บริการที่อุดรธานี 5 คัน มีลักษณะแตกต่างจากแท็กซี่มิเตอร์ทั่วไป คือ กล่องป้ายหลังคารถ , ป้ายไฟว่างหน้ารถสีเขียว , แสดงตัวบุคคลผู้ขับขี่อีเลคทรอนิค , กล้องภายในรถส่งสัญญาไปศูนย์ควบคุม , อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินของผู้โดยสาร , มิเตอร์ค่าโดยสารที่โชว์และพิมพ์เป็นเอกสาร และติดตั้งระบบ จีพีเอส.เรียกบริการทางแอฟฟิเคชั่นได้ นอกจากเรียกใช้บริการปกติ และ “รถโดยสาร บขส.อุดรธานี-วังเวียง” บริการวันละ 1 เที่ยว ค่าโดยสารคนละ 320 บาท ในเดือนพฤษภาคม จะมาแวะรับ-ส่ง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนที่ มีคำสั่งโยกย้ายไปในตำแหน่งสูงขึ้น ขึ้นมาแสดงความรู้สึกกับผู้มาร่วมงาน อาทิ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.อุดรธานี และอัยการ จ.อุดรธานี พร้อมเชิญชวนทุกเช้าวันอังคาร รวมทำบุญตักบาตร ที่เป็ดเหลืองหนองประจักษ์ โดยสวมใส่เสื้อผ้าทอมือ