อุดรฝึกทีมช่วยเด็กจมน้ำPhilipsช่วยชุดฝึกทันสมัย

อบรมครูทีมป้องกันเด็กจมน้ำ ฝึกทฤษฎีปฏิบัติ 5 ฐาน นำทักษะต่อยอดลงพื้นที่ อาสากู้ภัยเยอรมันเขยอุดร ขนอุปกรณ์ CPR ด้วยเครื่อง ADC 20 ชุดมูลค่า 3 ล้าน มาใช้ฝึกปฏิบัติ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 มีนาคม ที่สวนน้ำเพลพอร์ต ถนนรอบเมืองอุดรธานี (ตะวันออก) ทต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรครู ก. “ทีมป้องกันเด็กจมน้ำ” มีนางเพ็ญศิริ ศรีจันทร์ ผช.นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี นำทีมป้องกันเด็กจมน้ำจากผู้แทน สถานประกอบการ , อสม. , ตำรวจ , ครู , อบต. , เทศบาล และสาธารณสุข จำนวน 50 คนเข้ารับการอบรม

“ทีมป้องกันเด็กจมน้ำ” จะได้รับฟังการบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัติเป็นออกเป็น 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตะโกน , ฐานโยน , ฐานยื่น , ฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ และฐานการฝึกปฏิบัติทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ โดยก่อนการฝึกอบรม มีการจำลองเหตุการณ์เด็กตกน้ำ มีการช่วยเหลือเด็กขึ้นมากการตะโกนของความช่วยเหลือ การโยนวัสดุลอยน้ำได้ลงไปให้ การยื่นยาวหรือวัสดุมาความยาวไปช่วย การนำเด็กขึ้นน้ำช่วยฟื้นชีวิต ด้วยการการฝายปลอด หรือ CPR และช่วยชีวิตด้วยเครื่อง กระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรือ ADC ก่อนน้ำเด็กส่งโรงพยาบาล

โดยการฝึกปฏิบัติ CPR ด้วยเครื่อง ADC ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติทันสมัย 20 ชุด มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จากมิสเตอร์นายแม็ค คราสเทน อูเวิอร์-ชัยแสง ชาวเยอรมันมามีภรรยาอยู่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มากอว่า 25 ปี และเครื่องมือทั้งหมดตัวแทนของ “Philips”ประเทศสิงคโปร์ มอบให้มิสเตอร์นายแม็คฯ ในนามกู้ภัยอัตตสันโต อ.หนองวัวซอ เมื่อ 2 เดือนก่อน นำมาใช้ฝึกปฏิบัติให้องค์กรฯ , อาสาสมัคร และผู้สนใจ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี และใกล้เคียง

นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า การจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นอันดับ 3 ของโลก การจมน้ำตายของไทยเป็นอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ข้อมูลสะสม 10 ปี จำนวน 10,156 คน เมษายนเสียชีวิตสูงสุด และเกิดในแหล่งน้ำธรรมชาติสูงสุด สำหรับ จ.อุดรธานี ปี 58 เสียชีวิต 73 ราย อายุต่ำกว่า 15 ปี 25 ราย , ปี 59 เสียชีวิต 39 ราย อายุต่ำกว่า 15 ปี 13 ราย , ปี 60 เสียชีวิต 37 ราย อายุต่ำกว่า 15 ปี 21 ราย และปี 61 ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 ถึงปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 14 ราย ต่ำกว่า 15 ปี 6 ราย ทักษะที่รับการฝึกอบรม จะถูกขยายต่อลงไปในพื้นที่