ป.ป.ท.สอบนิคมห้วยหลวงทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่งอีก

ปปท.สอบนิคมเชียงพิณ-ห้วยหลวง ใช้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มาแปลงเป็นอบรมสานตะกร้า – ถักไม้กวาด ผู้อบรมถ่ายรูปรับเงินลม 2,000

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม ที่ศาลากลางบ้าน บ้านโนนไชยพร ม.9 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นายรักษ์กล้า สถานสุข นักสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ลงพื้นที่สอบปากคำราษฎร บ.โนนไชยพร หลังมีการร้องเรียนว่า “โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง” ของนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อ.กุดจับ มีการทุจริตเงินในโครงการ ของปี 2559-2560 โดยมีชาวบ้านมาให้ปากคำ 20 คน

ชาวบ้านทั้งหมดให้ปากคำสอดคล้องกันว่า นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง ให้ชาวบ้านจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อพฤษภาคม 2560 เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการสานตะกร้าจากเชือกฟาง และโครงการถักไม้กวาดดอกหญ้า โครงการละ 20 คน ใช้งบโครงการละ 4 หมื่นบาท มีวิทยากร 1 คน ซื้ออุปกรณ์การอบรมให้ อบรบ 3 วัน อาหาร 3 มื้อ และจะได้ตะกร้าจักสานเอง โดยมีการถ่ายรูปรับเงินคนละ 2,000 บาท ก่อนเก็บเงินคืน อ้างว่านำเงินเข้ากองกลางกลุ่ม เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบมาใช้ทำกิจกรรม

นางสมหมาย ตีช่วย อายุ 66 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไป สามีและลูกเสียชีวิต อาศัยอยู่กับน้องสาว มีเงินรายได้หลักจากเงินผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท และเงินผู้มีรายได้น้อยเดือนละ 500 บาท ปี 2559 อบรมการทำไม้กวาด ในนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 3 วัน ได้ถ่ายรูปถือเงิน 2,000 บาท ก่อนนำเงินคืนให้เจ้าหน้าที่ เมื่ออบรมเสร็จเจ้าหน้าที่นำเงิน 300 บาท มาให้ที่บ้าน และปี 2560 เข้าร่วมโครงการสานตะกร้า 3 วัน แต่ไม่ได้รับเงิน

นายรักษ์กล้า สถานสุข นักสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 ให้ข้อมูลว่า ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่านิคมสร้างตนเองห้วยหลวง ทุจริตเงินจากเงินอุดหนุน “โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ปี 2559-2560” โดยนำเงินดังกล่าวมาทำโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมการสานตะกร้าและทำไม้กวาด ซึ่ง ฝึกอบรมการสานตะกร้าและทำไม้กวาด

“ มีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ เพราะต้องให้เงินสดกับชาวบ้านเป็นรายบุคคล แต่ทางนิคมฯนำมาทำเป็นโครงการฝึกอาชีพ จึงได้มาสอบปากคำชาวบ้านว่าจะเข้าความผิดหรือไม่ โดยมีทั้งหมดมีชาวบ้าน 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน มากกว่า 2,500 คน เมื่อสอบสวนเสร็จจึงจะสรุปส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ โดยขณะนี้มีการลงพื้นที่ของ ป.ป.ท.อีกชุด ตรวจสอบโครงการที่นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อ.เมือง ด้วย คาดว่าในวันศุกร์ จะสรุปผลการสอบสวนในส่วนของทั้ง 2 นิคมฯได้ ”