ลอกหนองแดทำท่อน้ำ-ประตูน้ำเข้า กษอ.ตัน

30668

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี (กษอ.) ผู้บริการ กษอ. , ตัวแทนองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี , ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.กุดสระ และตัวแทนผู้รับเหมาขุดลอก “หนองแด” ได้เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการขุดลอก ส่งผลกระทบกับการนำน้ำในหนองแด มาใช้ในวิทยาลัยฯ ทั้งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา และน้ำเพื่อใช้ในการเรียกการสอน ปลูกพืช เลี้ยงปลา และอื่นๆ โดยลงตรวจสอบพื้นที่จริง อยู่บริเวณบ่อเลี้ยงปลาคณะประมง

การตรวจสอบจุดแรก ที่ประตูควบคุมน้ำไหลเข้า-ออกขนาดท่อ 60 ซม. ที่จะเปิดระบายน้ำจากหนองแด
เข้ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอบ ปลูกพืช เลี้ยงปลา และอื่นๆ ไม่สามารถระบ่ายน้ำเข้ามาได้ แม้ระดับน้ำในหนองแดจะสูงกว่าน้ำในวิทยาลัยฯ จุดที่สอง ที่สถานีสูบน้ำดิบไปผลิตน้ำประปา เป็นท่อสูงขนาด 8 นิ้ว และ 6 นิ้ว ก็ไม่สามารถสูบน้ำได้เช่นเดียวกัน ทำให้ในช่วงฤดูแล้งปีนี้ วิทยาลัยฯจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ ต้องการให้แก้ไข

จากการหารือมีความเห็นร่วมกันว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของปัญหา ว่าจะเป็นปัญหาจากการขุดลอก หรือปัญหาของสภาพท่อ ตลอดจนการขาดการบำรุงรักษา จึงให้ทุกฝ่ายร่วมกับตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมกับทำการแก้ไขควบคู่กันไป โดยผู้รับเหมารับจะแก้ไข หากสาเหตุเกิดการการขุดลอก แม้ว่างานการขุดลอกจะส่งมอบ และตรวจรับมอบงานไปแล้วก็ตาม

This slideshow requires JavaScript.