พยาบาลอุดรโชว์พลังร้อง10ข้อเก่าใหม่

พยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี เคลื่อนทวงเรื่องเก่าค้านตั้ง หน.พยาบาล 4เดือนไม่มีคำตอบที่ชัดเจน และร้องเรื่องใหม่คำสั่งตั้งระดับ8 ยืนยันขอแค่ความเป็นธรรม

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 มีนาคม ที่บริเวณหน้าตึกหลวงตามหาบัว โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ถ.เพาะนิยม เขตเทศบาลนครอุดรธานี พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาล 50 คน ได้มารวมตัวกันในช่วงเปลี่ยนเวร เพื่อแสดงออกไม่ยอมรับ หัวหน้าพยาบาล รพ.ศูนย์อุดรธานี โดยถือป้ายไม่พอใจการบริหารงานของหัวหน้าพยาบาล พร้อมแจกใบแถลงการณ์ ก่อนร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาล , เพลงพยาบาลสีขาว และ เพลงกำลังใจ และได้ร่วมกันวางดอกเบญจมาศสีขาวไว้ที่หน้าตึก เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการไว้อาลัยในการบริหารงาน โดยใช้เวลาราว 30 นาที ก่อนแยกย้ายไปทำงานตามปกติ

โดยใบแถลงการณ์ติดตามเรื่องระบุว่า 1.เพื่อติดตามผลการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของการร้องทุกข์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 2.ขอให้มีการย้ายออกนอกพื้นที่และให้ยุติบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาล ที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ขณะที่ยังมีการสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่ เช่น การเป็นประธานหรือกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นทางการพยาบาล 3.ขอให้มีการตรวจสอบวิธีการคัดเลือกการเลื่อนระดับ 8 การคัดเลือกหัวหน้างาน และการชะลอการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญทางการพยาบาลดังกล่าวขั้นต้น จนกว่าผลตรวจสอบข้อเท็จจริงจะปรากฏ และมีความโปร่งใสเป็นธรรม

4.เกณฑ์การพิจารณาในการสอบคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น ควรมีความชัดเจนในรายละเอียด และประกาศให้ทราบโดยเป็นที่เปิดเผย 5.ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งให้มีการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาหรือโอที ไม่เท่าเทียมกัน ละเลย กำกับดูแลและตรวจสอบ ให้เกิดความเป็นยุติธรรมในโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 6.การแต่งตั้งหัวหน้าห้องตรวจ หน่วยงานผู้ป่วยนอก โดยไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน และมีวิธีการลงคะแนนโดยการโหวตด้วยเสียงส่วนมากในบางห้องตรวจ

7.สงสัยว่า…ขณะที่มีการสมัครสอบตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลนั้น คุณกำลังถูกร้องเรียนเรื่องขาดธรรมาภิบาลใช่หรือไม่ 8.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหน่วยงานผู้ป่วยนอก ประจำเดือน ค่าน้ำดื่ม รายละ 50 บาท ต่อคนต่อเดือนไม่โปร่งใส 9.ผู้บริหารขาดความเป็นกลาง ละเลยการกำกับดูแล ก่อให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และ 10.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกคำสั่ง การลงเวลาการปฏิบัติงาน มาสาย 1 นาที ถือว่ามาสาย มีสิทธิ์ออกคำสั่ง หรือเป็นคำสั่งมิชอบใช่หรือไม่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยออกคำสั่งแล้วยังโยนความผิดอ้างว่ามีคนไปสื่อสารผิด

น.ส.นิลุบล ไชยโกมล พยาบาลวิชาชีพ เปิดเผยว่า การรวมตัวกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากการรวมตัวครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า ครั้งนี้เราแสดงความรู้สึกและพลังของเรา ถึงวันนี้คนร่วมชุมนุมอาจจะดูน้อย เพราะว่ามีคนที่กลัว ส่วนคนที่กล้าลุกขึ้นมาแสดงออก เพื่อจุดยืนและความยุติธรรม เราไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่ นอกจากขอความยุติธรรมให้กับพวกเรา

“ เราไม่ได้เคลื่อนไหวอีกเลย หลังร้องขอให้ผู้ใหญ่ลงมาช่วยเหลือ เพียงแค่ขอความยุติธรรมให้เราบ้างก็เท่านั้น เราติดตามมาตลอดแต่ก็ไม่มีความคืบหน้า จนเป็นที่น่าสงสัย เพราะมีแต่บอกว่ากำลังดำเนินการ หลังจากที่ผู้บริหารทั้งหลายทราบว่า เราจะร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารก็ยังเพิกเฉย ไม่มีเรื่องไหนที่ท่านไม่ทราบ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ขอให้คิดว่า เรามีความสามัคคี อยากให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงพยาบาลเราเท่านั้นไม่มีอะไรแอบแฝง ”…….