สสจ.อุดร แนะ อปท.เจียดงบช่วยเด็กว่ายน้ำเป็น

78991.jpg

สาธารณสุขอุดรธานี ร่วมฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองท้องถิ่น จับมือสร้าง “ผู้ก้อการดี” ป้องกันช่วยเหลือเด็กจมน้ำเสียชีวิต เน้นสอนให้เด็กว่ายน้ำ และแนะวิธีช่วยคนตกน้ำ

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ สาธารณสุข จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เหตุการณ์เด็กเล็กอายุ 3-5 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน 3 คน เกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่ลำพัง ไม่มีผู้ใหญ่หรือใครเห็น ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันกาล แม้จะพยายามช่วยเหลือภายหลัง เวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้ว นับเป็นการจมน้ำเสียชีวิตรายที่ 14 และรายที่ 6 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในปีงบประมาณ 61 หรือตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นมา สถิติที่ผ่านมามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

“ โดยในปี 58 เสียชีวิต 73 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 25 ราย , ปี 59 เสียชีวิต 39 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 13 ราย และ ปี 60 เสียชีวิต 37 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 21 ราย ที่ผ่านมาสาธารณสุขทำหน้าที่ รักษาหรือช่วยชีวิต แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทัน จึงมามีบทบาทสำคัญคือป้องกันมากขึ้น โดย สสจ.อุดรธานี ได้เข้ามาทำงานป้องกันแล้ว 3 ปี แม้สถิติจะลดลงมาระดับหนึ่ง แต่ก็ยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยให้ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม ”

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ สาธารณสุข จ.อุดรธานี เปิดเผยต่อว่า เราตั้งทีมงานที่เรียกว่า “ทีมก่อการดี” ที่จะเข้าไปร่วมทำงานกับฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองท้องถิ่น และสถานศึกษา มีการฝึกอบรมครู ก. ให้สอนการว่ายน้ำ และช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ที่ใช้คำง่ายๆว่า “ตะโกน-โยน-ยื่น” โดยวันที่ 13 มี.ค.นี้ จะมีการอบรมครู ก. หรือที่ผ่านมาร่วมกัน สพม.20 สำรวจเด็กโตว่ายน้ำไม่เป็น มาเรียนว่ายน้ำที่สระ รร.สตรีราชินูทิศ ในช่วยภาคฤดูร้อน

สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวตอนท้ายด้วยว่า มีค่อยเป็นห่วงเด็กในเมือง เพราะจะมีสถานที่สอนว่ายน้ำและมีสระว่ายน้ำอยู่มาก แต่ตจะเป็นห่วงเด็กในต่างอำเภอ ในพื้นที่ไม่ค่อยมีแหล่งน้ำ หรือสระว่ายน้ำ เด็กส่วนมากจะว่ายน้ำไม่เป็น เคยขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณนำเด็ก มาเรียนว่ายน้ำตามสระว่ายน้ำ ปัจจุบันนอกจากในตัวเมือง ในอำเภอใหญ่ๆก็มีสระว่ายน้ำแล้ว เพียงไม่เกิน 10 ครั้ง เด็กก็สามารถว่ายน้ำช่วยตัวเองได้แล้ว.