จับตา 5 โครงการ อจร.อุดรหยิบขึ้นมาคุย

r002.jpg

ประชุม อจร.อุดรธานี ตามงาน CY-ICD นิคมอุตสาหกรรม-แผนพัฒนาสนามบิน-คืบหน้าสร้างทางต่างระดับ-ไปถึงไหนของบสร้างถนนสาย จ. และสาย ง8(ตอน1)-สนข.ศึกษาจราจรขนส่งมวลชน

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) อุดรธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการจาก หน่วยงานราชการ ตัวแทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง นายพรชัย พัฒนาพงษ์สถิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สนง.นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) และ รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผอ.ศูนย์วิชาการจัดการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ม.ขอนแก่น

ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าหลายโครงการ เริ่มจาก บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จก. แจ้งความคืบหน้า “นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี” จะเริ่มปรับพื้นที่กลางปี 61 ส่วนความคืบหน้าโครงการศูนย์กระจายสินค้าของนิคมอุตสาหกรรม มีความเห็นจาก สนข.แล้วว่า น่าจะให้ภาคเอกชนดำเนินการ ซึ่งยังคงรอการตัดสินใจของการรถไฟ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีแผนจะดำเนินการในรูปแบบคอนเทเนอร์ยาร์ด(CY)ก่อนในพื้นที่ 52 ไร่ จากนั้นจะขยายเป็นสถานีบรรจุและแยกสินค้า (ICD) หรือ “ท่าเรือบก” ในพื้นที่ 650 ไร่ (มีรายละเอียดเพิ่มเติม)

ด้านการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสาร A และ B รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 4 ล้านคน , พัฒนาระบบเช็คอินไลน์ที่ทันสมัย , ขยายลานจอดเครื่องบินเป็น 6 ลำ , คลังน้ำมันอากาศยาน , สร้างลานจอดรถเพิ่ม จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่ผ่านมามีผู้โดยสาร 2.5 ล้านคน จาก 4 สายการบิน และ 7 เส้นทางบิน บวกกับเครื่องบินขนส่ง 1 เที่ยวแวะจอดเติมน้ำมัน คาดกาลว่าปี 62 จะมีผู้โดยสารถึง 3.5 ล้านคน จึงมีแผนจะสร้างอาคาร C เพิ่มเติม ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางเข้าออก และจัดบริการจอดรถในอัตราค่าจอดต่างกัน และมีพื้นที่ไม่เสียค่าจอด

ด้านโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกหมอไพโรจน์ หรือแยกรังษินา เป็นการก่อสร้างทั้งอุโมงค์ และทางข้ามพร้อมกันเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน ตามสัญญาจะต้องเสร็จ ก.ย.62 ขณะที่ปัจจุบันงานคืบหน้าไป 22 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าแผน 3.29 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อุปสรรคในการทำงานคือ การย้ายสิ่งสาธารณูปโภค ไม่สามารถทำตามแผนได้

ด้านโครงการถนนของทางหลวงชนบท 2 สาย คือ ถนนสาย จ เชื่อมถนนมิตรภาพ กับถนนนิตโย ระยะทาง 5 กม.เศษ และถนนสาย ง8(ตอน1) ต่อจากถนนสาย จ. ไปถนนเข้าบ้านหนองใส ระยะทาง 10 กม.เศษ ที่ได้ทำการศึกษาออกแบบ และรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ขณะนี้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว หากเป็นไปตามขั้นตอนไม่สะดุด จะได้งบประมาณมาดำเนินการอีก 5 ปี

ด้านโครงการศึกษาวางแผนการจราจร และระบบขนส่งมวลชนเมืองอุดรธานี และใกล้เคียงของ สนข. อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้รับจ้าง ระยะเวลา 15 เดือน ด้วยงบประมาณผูกพัน 2 ปี แยกเป็นปี 61 วงเงิน 11.2 ล้านบาท ปี 62 วงเงิน 16.8 ล้านบาท กรอบงานศึกษาเป็น 6 ส่วน โดยอยากให้ จ.อุดรธานี ทำการศึกษาคู่ขนานไปด้วยกัน เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้า รองรับขนส่งสาธารณะระบบราง เพราะการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี จะมีรายได้มาจุลเจือระบบราง