อุดรฯ ประกาศเป็นเมืองผู้สูงอายุคุณภาพดี

002อุดรธานีประกาศเป็น “เมืองผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี” หลังทำงานนำร่องมาแล้ว 3 ปี ไม่เพียงแต่คนไทยในพื้นที่ แต่รวมถึงเขยต่างแดนทุกเชื้อชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 มีนาคม ที่ห้องประชุม รร.นภาลัย ทน.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดประชุมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาตำบลผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี ก้าวสู่..
อำเภอผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี และประกาศเป็นจังหวัด “อุดรธานีเมืองผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตดี” มีนายแพทย์สมิต ประสันนาการ สาธารณสุข จ.อุดรธานี นำตัวแทนเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก 20 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เรียกร้องให้ผู้สูงอายุ “เปลี่ยนจากภาระให้เป็นพลัง”

นายสมิต ประสันนาการ สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศไทยกำลังก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society)” อย่างรวดเร็ว โดยพบว่าในปี 2545 มีผู้สูงอายุ 5.9 ล้านคน หรือร้อยละ 9.4 และเพิ่มขึ้นเป็น 7.0 ล้านคน หรือร้อยละ 10.7 ในปี 2550 และอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุไทย คิดเป็นร้อยละ 3.7 ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออก และเอเชียอาคเนย์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ.2568 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า

นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี มีประชากร 1,575,311 คน เป็นผู้สูงอายุ 208,421 คน คิดเป็นร้อยละ 13.23 ถือว่าจังหวัดอุดรธานีได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดว่าในปี 2568 จังหวัดอุดรธานี จะมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 19.61 และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จ.อุดรธานี ได้เตรียมความพร้อม รับกับสังคมผู้สูงอายุไว้ ในการสำรวจข้อมูลและลงพื้นที่ ดูแลเรื่องสุขภาพกาย-สุขภาพใจ-ที่อยู่อาศัย-รายได้-ความเป็นอยู่

“ อุดรธานี ปี 2560 ได้คัดกรองผู้สูงอายุพบ 179,623 ราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ยังมีกิจวัตรประจำวัน 173,430 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.78 กลุ่ม 2 ติดบ้าน 3,105 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 และกลุ่ม 3 ติดเตียง 835 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ที่มีขั้นตอนกระบวนการดูแล ตลอดจนประสานไปหน่วยงานข้างเคียง เข้ามาให้การช่วยเหลือ ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างประเทศ และมาพำนักในพื้นที่ จ.อุดรธานี ส่วนใหญ่มีประกันสุขภาพ-ประกันภัย ที่ไม่มีก็จะให้คำแนะนำ ”
//////////////