อุดรพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า

d001

สถานการณ์พิษสุนัขบ้าระบาด 13 จว.เป็นพื้นที่สีแดง อุดรธานีติดกลุ่ม 42 จว.พื้นที่สีเหลือง ปศ.จับมือ อปท. เฝ้าระวังเข้มข้น พบเห็นสุนัขผิดปกติแจ้ง อปท.ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม หลังจากกรมปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ทั้งประเทศขณะนี้ โดนมีผู้ที่ได้รับเชื้อเสียชีวิตแล้ว 3 ราย นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลืองรวมทั้งอุดรธานี

นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า อุดรธานียังตรวจไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า จากการตรวจ 2 วิธี คือ 1. เชิงรุก หมายถึงการสุ่มตรวจ เราจะสุ่มนำตัวอย่างของสุนัข หรือแมวที่เสียชีวิต ของแต่ละคลินิกสัตว์ทุกอำเภอ ทั้งป่วยตายและประสบอุบัติเหตุตายก็ตามแต่ สุ่มตรวจมาประมาณ 100 ตัวอย่าง 2.เชิงรับ จะเข้าตรวจสอบกรณีมีคนถูกสุนัขหรือแมวกัด หลังจากได้รับแจ้งจากเครือข่าย หากสัตว์มีพฤติการณ์หรือสุ่มเสี่ยงจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งปีนี้ก็ยังไม่มีการตรวจพบเชื้อแต่อย่างใด

“ อุดรธานีทำงานกันอย่างเข้มข้นมาก่อนแล้ว ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ในเชิงรุกนั้นได้ให้ทางปศุสัตว์เก็บตัวอย่างหัวสุนัขหรือแมวในทุกท้องถิ่น หากได้รับการรายงานจาก อปท.ต่างๆ และผู้นำชุมชนอย่างแข็งขัน ส่วนเชิงรับหรือในระยะยาว โชคดีว่าทาง จ.อุดรธานี ได้ทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นไปตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 มี 5 จังหวัดนำร่อง คือ นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร และอุดรธานี ”

นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยอีกว่า อุดรธานีได้สร้างศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ บนพื้นที่ 20 ไร่ ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง สามารถรองรับสุนัขได้ครั้งละ 150 ตัว ซึ่ง สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งทีมงานออกประสาน อปท.ทุกพื้นที่ให้แจ้งข้อมูล ออกตรวจสอบสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเจ้าของ ทำประวัติ ฟื้นฟูรักษา ให้วัคซีนรวม ทำหมัน และกักสุนัขที่มีปัญหา หรือมีนิสัยดุร้ายนำไว้ที่ศูนย์พักพิง พร้อมทำการรักษาฟื้นฟู ก่อนส่งคืนที่เดิมหรือหาเจ้าของใหม่ อยู่ในขั้นการเริ่มต้นแล้ว

“ หากประชาชนต้องการนำสุนัขหรือแมว มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน หรือประสานไปยังผู้นำท้องถิ่น เนื่องจากทุก อปท.จะมีงบจัดซื้อวัคซีนไว้อยู่แล้ว ซึ่งจะกำหนดวันและเวลาต่างกันแต่ละพื้นที่ ทุกอำเภอเรามีเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว โดย อปท. จะต้องจัดเตรียมพื้นที่ไว้กักกันสัตว์ไว้ และฝากไปประชาชนคอยสอดส่องดูแล หากพบเห็นสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดสังเกต รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ป้องกันไม่ให้เกิดระบาดในพื้นที่บ้านเรา ”