พระปกเกล้าสัญจรพิพิธภัณฑ์เมืองอุดร

m003

เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” สถาบันพระปกเกล้าจัดให้ชาวอุดรธานีได้ชมเกือบ 3 เดือน ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ บริเวณอาคารจัดแสดง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” สยามทัศนา ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 15 พ.ค. 61 โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวถึงความร่วมมือ ในบรรยากาศมีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ และผู้ร่วมเปิดงาน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศกาภายในอาคารจัดแสดง ซึ่งจัดแสดงเนื้อหาไว้ 3 ส่วน คือ เนื้อหาบทนิทรรศการหลักส่วนที่ 1 เรื่องประชาธิปกธรรมราชา ส่วนที่ 2 เรื่องเมืองไทยในอดีต และส่วนที่ 3 มณฑลอุดร แต่กาลก่อน อุดรธานี ขณะที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม มาร่วมบรรยายบอกเล่าเรื่องราว ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด และประเทศชาติให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ในการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และประวัติศาสตร์สถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลานั้น นอกจากนี้ในปี 2561 เป็นปีที่สถาบันครบรอบ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า จะยังคงดำเนินการจัดให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ อย่างต่อเนื่องไปตามจังหวัดต่างๆ คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปัตตานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี เปิดเผยว่า ทน.อุดรธานี ได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงอาคาร “ราชินูทิศ” ซึ่งเป็นอาคารขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และก่อสร้างอาคารจัดแสดงขึ้นด้านข้าง ที่มีรูปลักษณ์ร่วมสมัยเพื่อใช้ทำกิจกรรม ซึ่งการปรับปรุงยังคงเหลือการจัดแสดงบางส่วน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า เบื้องต้นได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง 1 เดือน จากกระแสการตอบรับเกินคาดหมาย จึงตัดสินใจเปิดให้เข้าชมต่อ ในส่วนที่มีความสมบูรณ์แล้ว