สภาอุตฯมอบ2ล้อปั่น275คันให้ นร.อุดรฯ

003

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมปรีชา ชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อ.เมือง อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานมอบจักรยาน “50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมีนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. , นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี , ตัวแทนกลุ่มองค์กรในภาคอีสาน และอุดรธานี นำจักรยาน 275 คัน มามอบให้โรงเรียน-นักเรียนที่เดินทางมารับ ในบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี

โครงการ “50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” ส.อ.ท.มีเป้าหมายจัดหาจักรยาน 2 ล้อ ในโรงเรียนทั่วประเทศ 7,000 คัน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนยืมเรียน ใช้เป็นพาหนะมาเรียนหนังสือ โดยในพื้นที่ จ.อุดรธานี มอบจักรยานรวม 275 คัน จาก ส.อ.ท.100 คัน , สภาอุตสาหกรรมภาคอีสาน 50 คัน และสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี 125 คัน ให้กับโรงเรียนสังกัด สนง.การศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1-4 จำนวน 103 โรง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรง ที่แสดงความจำนงขอรับการสนับสนุน

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า แม้บ้านเมืองจะพัฒนาไปต่อเนื่อง การปั่นจักรยานยังถือเป็นวิถีชีวิต อยู่คู่กับสังคมมานาน และยังสร้างคุณค่า และประโยชน์ได้ อาทิ ปั่นเพื่อสุขภาพ , ปั่นเพื่อสัญจร , ปั่นเพื่อสันทนาการ และปั่นเพื่อความเรียบร้อย การปั่นจักรยานไม่ควรละทิ้ง และควรให้การสนับสนุน โดยเฉพาะในพื้นที่มีความเหมาะ นักเรียนในบางพื้นที่ยังสามารถใช้ เพื่อเดินทางไป-กลับบ้านและโรงเรียน

“ ผมมีครอบครัวที่ไม่มีฐานะดีมากนัก ในวัยเด็กก็มีจักรยาน 2 ล้อของตัวเอง ใช้ในการปั่นไปเรียนหนังสือ ตั้งแต่เด็กๆจนจบมัธยมปลาย พอจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สอบเข้าเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้จะไม่ได้จักรยานยนต์ขี่เหมือนที่หวัง ก็มีจักรยานแบบเสือหมอบสีดำ ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยจนจบ เมื่อมาทำงานก็ห่างจักรยานไปบ้าง จนมาอยู่ที่อุดรธานีก็ได้ปั่นอีก แต่เป็นการปั่นเพื่อออกกำลังกาย ด้วยการปั่นรอบหนองประจักษ์ฯทุกสัปดาห์ ในช่วงที่มีเวลาว่าง ”