องคมนตรีเยี่ยม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

00682.MTS_000005613

รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นำคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาครบทุกด้าน

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พลตรี กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี นายแพทย์ สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง นายวีระวัฒน์ วงศ์ศรีรักษา นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ชาวจังหวัดอุดรธานี รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณายกฐานะของโรงพยาบาลบ้านดุงขึ้นเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเมื่อปี พ.ศ.2520 และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2522 ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2530 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2537

จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ มาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนได้ขยายจากโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงเป็น 90 เตียง ในปี พ.ศ.2544 และขยายเตียงจาก 90 เป็น 120 เตียงในปี พ.ศ.2560 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนเนื่องจากประชาชนให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณภาพ การให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จึงขยาย

บริการให้บริการเป็น 150 เตียง ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขาหลัก ได้แก่ กุมารแพทย์, ศัลยแพทย์ และแพทย์ออร์โธปิดิกธ์ ทั้งให้เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นและคณะเจ้าหน้าที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการให้บริการประชาชน ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในโอกาสนี้รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง และได้มอบเกียรติบัตรให้ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สังข์สาย ในโครงการเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน “ใต้ฟ้าใบบุญ” ซึ่งถือกำเนิดในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง มอบโล่เกียรติยศ แก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิชาการดีเด่น และผู้เกีษียนอายุราชการและผู้บริจาคทรัพย์

ต่อมาได้เยี่ยมห้องผู้ป่วยหญิง และตรวจเยี่ยมห้องผู้ป่วยหลังคลอด ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเยี่ยมชม Unit Sick Newborn เยี่ยมชมโรงงานมูลนิธิขาเทียม และเยี่ยมชมห้องผ่าตัด