98 ปี วันสถาปนาสตรีราชินูทิศ

PNOHT610214001032518_14022018_065515รำบวงสรวงถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6-พระพันปีหลวง วันสถาปนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 98 ปี

เมื่อเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ทน.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 98 ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยมีนายมรกต กลัดสะอาด ผอ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 , ผศ.สุวิทย์ นามมหาจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีราชินูทิศ , สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน คณะครู อาจารย์ นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน

ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนราชินูทิศ พิธีทางสงฆ์ ก่อนคณาจารย์และนักเรียนหญิงสวมเสื้อนักเรียน นุ่งโจงกระเบนสีแดง รำบวงสรวงถวายราชสดุดี พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ครูผู้เกษียนราชการประจำปี 2561 จำนวน 18 ราย นิทรรศการเปิดรั้วโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น

PNOHT610214001032507_14022018_065515PNOHT610214001032515_14022018_065515

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เดิมชื่อโรงเรียนอุปถัมภ์นารี เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลอุดรเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2460 มีนักเรียน 30 คน ในปี พ.ศ.2462 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเสด็จสวรรคต คุณหญิงศรีสุริยราชวรานุวัตร จึงเชิญชวนข้าราชการพ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคทรัพย์เงินทั้งสิ้น 24,477 บาท เพื่อสร้างโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการสนองพระราชดำริ ที่จะสร้างโรงเรียนสตรีขึ้นในมณฑลอุดร

เมื่อรวบรวมทรัพย์ที่บริจาคได้ จึงมีหนังสือลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2462 ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานนามโรงเรียน เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือแจ้งถึงราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบ เมื่อพระองค์ทรงทราบจึงให้กรมอาลักษณ์คิดชื่อโรงเรียน จากนั้นทรงเลือกพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชินูทิศ” ตามหนังสือแจ้งพระราชทานนามโรงเรียน ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 ซึ่งทางโรงเรียนถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนเป็นต้นมาPNOHT610214001032530_14022018_065515