มรภ.อุดร น้อมรำลึก ร.9 ในวันราชภัฎ

IMG_3552.JPG

กรรมการสภา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฎ ที่ มรภ.อุดรธานี กันอย่างคึกคัก

เมื่อเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายชัยพร รัตนนาคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผศ.ชาติชาย ม่วงปฐม รอง อธิการบดี มรภ.อุดรธานี นำคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ก่อนนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปประกอบพิธี ตลอดจนถวายภัตราหาร ภายในอาคารกิจกรรม เนื่องในโอกาส “14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ”

นายชัยพร รัตนนาคะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นำผู้แทนหน่วยงานคณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ วางพานพุ่มดอกไม้ และอ่านคำอาเศียรวาท ถวายราชสดุดี และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี “ใต้ร่มพระบารมี 2 กษัตรา” โดยงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

“14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ” เป็นวันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฎ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ รวมทั้งวิทยาลัยครูอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทำให้ทุกคนถือว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จากนั้นในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ทรงพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฎ และ 10 มิถุนายน 2547 ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน

This slideshow requires JavaScript.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ถือเป็นสถาบันการศึกษาของภาคอีสาน ที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2466 หรือเมื่อ 95 ปีมาแล้ว ในนามโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เพื่อเป็นสถานศึกษาของนักเรียนทุน “มณฑลอุดร” ตั้งอยู่ที่ตั้งในปัจจุบัน เดิมมีพื้นที่มากกว่า 350 ไร่ ปัจจุบันเหลือ 237-3-37 ไร่

ปี 2473 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดร เพื่อผลิตครูหลักสูตร “ครูมูล” , ปี 2475 เป็นโรงเรียนฝึกหักครูอุดรธานี , ปี 2491 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรอุดรธานี , ปี 2501 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอุดรธานี จนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2503 เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี ซึ่งในช่วงการบริหารได้ร่วมกับ วิทยาลัยครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งกลุ่มวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มสหวิทยาลัยอีสานเหนือ