4ต้นแบบเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์(2)

ตอน 2…กาแฟนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 1 ใน 4 เกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.อุดรธานี ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ จากความร่วมมือของ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายที่ 2 ….นายสมเกียรติ อ่อนรู้ บาเร็ตต้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง บ้านเพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง เป็นชาว จ.ตรัง มีภรรยาเป็นชาว ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี มาอาศัยอยู่ อ.นายูง เมื่อปี 44 เล่าว่า เมื่อปี 37 มีเอกชนมาหลอกขายพันธุ์กาแฟ ชาวบ้านแห่ไปซื้อมาปลูก แต่ที่สุดไม่มีใครมาซื้อผลผลิต เป็นเพียงอนุสรณ์แห่งความผิดหวัง เมื่อราคายางพาราตกต่ำ เราก็กลับมาฟื้นเรื่องกาแฟอีกครั้ง จากการสนับสนุนของฝ่ายปกครอง และเกษตรอำเภอ

“ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าเสนีย์ จิตเกษม และมีนายอำเภอสุวิชาญ ไชยโกมล มาดำเนินโครงการตั้งกลุ่มได้สมาชิก 30 ราย , เดินทางไปดูงานทางภาคเหนือ , ได้พันธุ์กาแฟใหม่ (อลาปิกา สายพันธุ์ ปาติมอ)มาปลูกเพิ่ม , จัดสร้างโรงคั่วกาแฟพร้อมอุปกรณ์ แล้วก็สร้างแบรนด์ตัวเองคือว่า กาแฟนายูง-กาแฟอีสานรายแรก มีสีเหลืองเขียว เป็นสีของอำเภอนายูง ซึ่งไปคล้ายกับสีแบรนด์กาแฟดัง ปัจจุบันมีสมาชิก 218 ราย พื้นที่ปลูกมากกว่า 700 ไร่ “

นายสมเกียรติ อ่อนรู้ เล่าต่อว่า เฟรนไชน์ “กาแฟนายูง” เปิดแล้ว 33 สาขา อาทิ สนามบินอุดรธานี , ภูฝอยลม , โรงเรียนนายอำเภอ (ปทุม) คนสนใจลงทุนเพียงซื้อตัวกาแฟ+ป้าย 6,000 บาท ซื้อหุ้น 2,000 บาท เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าของ สถานที่+อุปกรณ์ ต้องหาเอง ปี 59 มีการปันผลสมาชิกถึง 31 เปอร์เซ็นต์ มีแผนจะทำกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื่ม

“ กาแฟนายูง…. ใช้กาแฟอลาปิกา สายพันธุ์ปาติมอ ปลูกในพื้นที่ อ.นายูง และใกล้เคียง สมาชิกจะดูแลอย่างดี และควบคุมคุณภาพการคั่ว ด้วยมือของสมเกียรติ อ่อนรู้…ทุกเม็ด ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.