4ต้นแบบเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์(1)

ตอน 1…กล้วยหอมทองนอกฤดู ต.กุดหมากไป อ.หนองวัวซอ 1 ใน 4 เกษตรกรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.อุดรธานี
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นเวทีในการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการพัฒนาไปประยุกต์ใช้จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจ ด้วยการ 4 เกษตรกรที่ถูกตกเป็น “เกษตรกรต้นแบบ-สมาร์ทฟาร์มเมอร์” มาร่วมบอกเล่าเรื่องน่าสนใจ

b002

เริ่มจาก นายบำเพ็ญ สุดสน (089-7154277) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ที่เริ่มตั้งกลุ่มมาได้เพียง 1 ปี เล่าว่า เกษตรกรใน ต.กุดหมากไฟและใกล้เคียง ปลูกมะม่วงนอก-ในฤดู ที่มีคุณภาพมานานหลายสิบปี มีตลาดมารับซื้อถึงพื้นที่ และเมื่อ 5 ปีก่อนมีเกษตรกร 2-3 ราย นำกล้วยหอมทอง สายพันธุ์จาก จ.ปทุมธานี มาปลูกแซมในสวนมะม่วง นำผลผลิตออกไปขายเอง ในตัวเมืองอุดรธานี มีรายได้เพิ่มจากสวนมะม่วง

“ เกิดแนวคิดตั้งกลุ่มกล้วยหอมทอง เหมือนกับกลุ่มมะม่วงฯที่เข้มแข็งแล้ว จึงออกไปชักชวนชาวบ้านมาเป็นสมาชิก แรกๆก็มีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะเราก็อยากมีตลาดก่อน คนซื่อก็อยากเห็นสินค้าก่อน พอรวมกลุ่มฯเบื้องต้น ได้ไปดูงานแหล่งปลูกที่ อ.สร้างคอม และแหล่งปลูก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับพื้นที่ มีการปลูกเป็นสวนกล้วยหอมทอง เพิ่มจากการปลูกแซมในสวนมะม่วง และจะต้องทำผลผลิตออกนอกฤดู เหมือนกันมะม่วงจึงจะได้ราคาดี ”

IMG_2866.JPG

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ต.กุดหมากไฟ เล่าต่อว่า เราปลูกกล้วยหอมทองเมื่อ มีนา-เม.ย.60 เก็บผลผลิตได้ช่วงปีใหม่-ตรุษจีน มีรายได้ไร่ละ 3-50,000 บาท โดยกล้วยคุณภาพดีหวีละ 3-4 กก. ราคา กก.ละ 15 บาท จุดเด่นคือ หอม หวาน เหนียวหนึบ สมาชิกจากเริ่มต้น 34 ราย เพิ่มเป็น 64 ราย พื้นที่รวมแล้วมากกว่า 200 ไร่ แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้กลุ่มมีกล้วยออกตลาดวันละ 1 ตัน รายได้หักเข้ากลุ่ม 2 เปอร์เซ็นต์

“ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง ต.กุดหมากไฟ มีความมุ่นมันกับการผลิต กล้วยหอมทองให้มีคุณภาพ เราใส่ปุ๋ยขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ เราจะไม่ใส่ปุ๋ยขี้เกียจ “