19 ปี ศาลหลักเมืองอุดรธานีในพระบารมี 2 มหากษัตริย์

ชาวอุดรธานีร่วมพิธีครบรอบ 19 ปี เปิดอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ ด้วยพลังแห่งความเคารพศรัทธาเช่นทุกปี

เวลา 07.30 น. วันที่ 29 มกราคม จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการทำนุบำรุงศาลหลักเมืองอุดรธานี และชาวอุดรธานี ร่วมกับงานครบรอบการเปิดอาคารศาลหลักเมืองหลังใหม่ 19 ปี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายศิริ คูสกุล ประธานมูลนิธิฯ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ มีพระสุทธิสารเมธี (วงศ์ไทย สภวังโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นร่วมพิธีสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง บวงสรวงศาลหลักเมืองอุดรธานี และสักการท้าวเวสสุวรรณ

600130-01 (2)

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ยังเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิทำนุบำรุงศาลหลักเมืองอุดรธานี นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี ก่อนจัดให้มีการรำบวงสรวงศาลหลักเมืองอุดรธานี ด้วยผู้นำแต่งกายด้วยเสื้อสีแสด นุ่งผ้าถุง ทัดดอกทองกวาว สัญลักษณ์ดอกไม้ประจำจังหวัด คล้ายกับการแต่งกายรำบวงสรวงถวายอนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม แต่เพลงและท่ารำจะแต่งต่างกัน แสดงถึงความเคารพความศรัทธา ของชาวอุดรธานีที่มีต่อศาลหลักเมืองอุดรธานี

อนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ขณะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดอาคารศาลหลักเมืองอุดรธานีหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่มีพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 ให้ชาวอุดรธานีได้ร่วมสร้างขึ้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา

600130-01 (1)