ทน.อุดรกำลังตัดสินใจ2ล้อเช่าอิสระ

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศบาลนครอุดรธานี เปิดเผยว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทน.อุดรธานี มีความหวังจะพัฒนาให้ ทน.อุดรธานี เป็น “เมืองจักรยาน” ด้วยการสนับสนุนให้ปั่นจักรยาน ทั้งเพื่อการออกกำลังกาย , การสันนาการ และการสัญจร ด้วยการจัดพื้นที่ปั่นจักรยาน , ขอสนับสนุนงบประมาณจัดพื้นที่ปั่นจักรยาน , การจัดหาผู้ลงทุนจักรยานยืมปั่น ตลอดจนการจัดพื้นที่จอดจักรยาน แต่ก็มีผู้ใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย ตามสวนสาธารณะ และการใช้จักรยานปั่นเพื่อนันทนาการนั้น

610130-03 (4)

“ ทน.อุดรธานี ยังคงให้การสนับสนุน ประชาชนปั่นจักรยานเพื่อสัญจร ทั้งการเพิ่มเลนจักรยานริมห้วยหมากแข้ง เชื่อมการสัญจร ระหว่างถนนศรีสุขกับถนนโพศรี , จากถนนโพศรีกับถนนประจักษ์ และจากถนนประจักษ์กับถนนอุดรดุษฎี ซึ่งยังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่ โดยเฉพาะความเสียหาย จากกระแสน้ำในลำห้วยหมากแข้ง จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติม ขณะที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา เส้นทางการปั่นจักรยานเพิ่มเติม ทั้งการออกกำลังกาย-การสันนาการ-การสัญจร ”

610130-03 (3)

นายกเทศบาลนครอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า มีเอกชนรายหนึ่งจากส่วนกลาง นำเสนอการลงทุน “จักรยานเช่าปั่น” ให้บริการในเขต ทน.อุดรธานี โดยนำตัวอย่างจักรยาน และรูปแบบมานำเสนอ ทน.อุดรธานีกำลังศึกษาข้อกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาข้อดีข้อเสีย อาจจะขอปรับแก้รายละเอียดผู้ลงทุน ให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ ก่อนเสนอต่อสภาเทศบาลนครอุดรธานี เพราะเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีมาก่อน และจะต้องขอรับฟังความคิดเห็นก่อน

610130-03 (7)

“ เบื้องต้นผู้ลงทุนเสนอกรอบว่า จะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด โดยเฉพาะตัวจักรยานปั่น ที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษพร้อมใช้งาน และจัดการบำรุงรักษา-ซ่อมแซมเอง และ ทน.อุดรธานี กำหนดพื้นที่จอดเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากจักรยานยืมปั่น โดยผู้เช่าจะเอาไปจอดที่ไหนก็ได้ โดยผู้ใช้บริการจะต้องโหลดแอฟพิเคชั่น ลงในสมาร์ทโฟนตัวเอง เพื่อใช้เปิดล็อคการใช้บริการ ซึ่งจะเริ่มนับเวลาใช้บริการ และปิดล็อคเมื่อเลิกใช้บริการ ซึ่งจะทำให้สะดวกใช้สัญจรมากขึ้น ”