วันครู อุดรธานีมอบเกียรติบัตร 189 ครูดีเด่น

ครู-บุคคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 กันอย่างคึกคักเหมือนทุกปี เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติครูรับรางวัล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีงาน “วันครู” ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครูกับประชาชน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

“วันครู” ประจำปี 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ โดยมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา มีผลงานดีเด่น 2 ราย , บุคลากร สพฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด 1 ราย , สุดยอดครูดี จาก สกสค. 5 ราย , รางวัลครูผู้สอนดีเด่น จาก สนง.เลขาธิการคุรุสภา 14 ราย , ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นงานวันครู 78 ราย , รางวัลครูดีในดวงใจ 23 ราย และรางวัลครูดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 66 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท 189 ราย