ประกวดข้าวอุดรธานีฟ้องคุณภาพต่ำน่าห่วง

การปลูกข้าวแบบเน้นปริมาณ ทำให้ข้าวหอมมะลิ-ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ที่คัดมาเพื่อเข้าประกวด คุณภาพต่ำน่าเป็นห่วง ทั้งหอมมะลิไม่ถึงเกณฑ์ประกวดระดับประเทศ เหนียวเมล็ดยาว 43 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์เพียง 11 ตัวอย่าง

 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเมล็ดยาว จ.อุดรธานี ประจำปีเพาะปลูก 60-61 โดยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์ จ.อุดรธานี นำคณะกรรมการจาก สนง.เกษตรจังหวัด , ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และตัวแทนจากโรงสีข้าว ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า

0201

ข้าวหอมมะลิ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล อันดับ 1 นายภิญโญ ฝ้ายสีงาม ม.4 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ , อันดับ 2 นางม้วย กุญชรน้อยม.13 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ , อันดับ 3 นางพวงเพชร วงษ์เชียงเพ็ง ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ และชมเชย นายประไพ คำวิไลม.5 ต.หนองไผ่ อ.เมือง

ข้าวหอมมะลิ ประเภทกลุ่มเกษตรกร อันดับ 1 ไม่มี , อันดับ 2 ศูนย์ข้าวชุมชน ต.กุดจับ ม.4 ต.กุดจับ อ.กุดจับ , อันดับ 3 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ ม.19 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว ประเภทเกษตรกรรายบุคคล อันดับ 1 นางบุญหลาย สัตธรรม ม.11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ , อันดับ 2 นายเสถียร คำแสนโคตร ม.14 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม , อันดับ 3 นางมะลิวัลย์ เพียงสามารถ ม.11 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ และชมเชย นางทองคูณ หาญณรงค์ ม.5 ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว , นายแสงเลิศกงซุย ม.2 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน , นางแสงจันทร์ พรมแสงใส ม.1 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์

สำหรับการตัดสินในครั้งนี้ ใช้การตรวจสอบพันธุ์-สิ่งเจือปนด้วยสายตา , การตรวจสอบด้วยการสีหาเปอร์เซ็นต์ข้าวสาร และการตรวจสอบด้วยการต้ม (นำมาใช้ปีแรก) ผลการตรวจสอบพบว่าคุณภาพข้าว ของเกษตรกรอุดรธานีต่ำมาก ทั้งที่เป็นข้าวคัดมาประกวด โดยข้าวหอมมะลิรายบุคคล 23 ตัวอย่าง ถูกคัดออกด้วยสายตา 9 ตัวอย่าง ขณะน้ำหนักต้นข้าวสูงสุดเพียง 45 เปอร์เซ็นต์ หรือหอมมะลิกลุ่ม 4 ตัวอย่าง ถูกคัดออกด้วยสายตา 2 ตัวอย่าง น้ำหนักต้นข้าวก็ต่ำเช่นกัน

0203

ส่วนข้าวเหนียวเมล็ดยาว ที่หมายถึงข้าวเหนียว กข.6 หรือข้าวเหนียวหอมอุดรธานี ส่งเข้าประกวด 43 ตัวอย่าง ถูกคัดออกด้วยสายตา 6 ตัวอย่าง ขณะน้ำหนักต้นข้าว 25-57 กรัม และที่น่าตกใจการการตรวจสอบถ้วยการต้ม 14.5 นาที พบว่ามีข้าวเหนียวเมล็ดยาวผ่านเกณฑ์สูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เพียง 11 ตัวอย่างเท่านั้น หรือเท่ากับว่า มีข้าวเหนียวเมล็ดยาวหรือ กข.6 เพียง 11 ตัวอย่าง ที่เหลือเป็นข้าวสายพันธ์อื่น ที่มีลักษณะเมล็ดคล้าย กข.6

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า การประกวดข้าวในระดับจังหวัด ก็หวังว่าจะส่งไปประกวดระดับประเทศ หากได้รางวัลก็จะมีชื่อเสียง ตลอดก็จะสนใจซื้อข้าวจากอุดรธานี แต่ผลการตรวจคุณภาพข้าวปีนี้พบว่าต่ำมาก ต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะส่งไปประกวด มีความเป็นห่วงว่าจะมีปัญหามากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเรามุ่งแต่เรื่องปริมาณ ต่อไปเราจะต้องให้ความสนใจคุณภาพมากขึ้น โดยจะตรวจสอบเรื่องเดิมในปีที่แล้ว กรณีพันธุ์ข้าวที่หน้าตาเหมือน กข.6 แต่คุณภาพต่ำกว่า ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว….