นทท.1.6แสนลงเรือชมทะเลบัวแดงช่วงปีใหม่

นักท่องเที่ยวล่องเรือชม “ความงานมหัศจรรย์ ทะเลบัวแดง” ไม่ขาดสายจนทะลุ 1.6 แสนคน ชาวเรือรับตรง 7.8 ล้านบาท ปธ.หอการค้าอุดรฯ ระบุเป็นตัวอย่างท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเอกชนอุดรฯจับมือจังหวัด ผลักดันเพิ่มศักยภาพในพื้นที่อื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก “ทะเลบัวแดง” หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นปีที่ “ดอกบัวแดง” เกิดเป็นผืนใหญ่สวยงาม มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ “ท่าเรือท่องเที่ยว” รอบพื้นที่กว่า 25,000 ไร่ รวม 6 ท่าเรือ คือ บ้านเดียม-บ้านดอนคง-บ้านคอนสาย-บ้านแชแล-บ้านโนนน้ำย้อย-บ้านเชียงแหว นำเรือเล็ก-ใหญ่ ออกให้บริการเที่ยวละ 300-500 บาท จากเรือทั้งหมด 367 ลำ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา ในทุกท่าเรือมากกว่าปีที่ผ่านมา
3
เริ่มจากท่าเรือบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี เก็บสถิติจากนักท่องเที่ยว ลงเรือล่องชมทะเลบัแดง เริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวง วันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน มีผู้ลงเรือชมทะเลบัวแดง 691 เที่ยว 5,528 คน โดยท่าเรืออื่นยังไม่เปิดบริการ , ตั้งแต่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม ทุกท่าเรือให้บริการรวม 12,830 เที่ยว จำนวน 102,851 คน โดยท่าเรือบ้านเดียมมีการลงเรืองสูงสุด 8,555 เที่ยว 86,440 คน มีรายได้กระจายไปหลายครัวเรือน

สำหรับช่วงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม – 2 มกราคม “ท่าเรือบ้านเดียม” ยังคงได้รับความสนใจ มีนักท่องเทียวเดินทางมาลงเรือ ชมความงามมหัศจรรย์ของทะเลบัวแดง 2,178 เที่ยว 17,424 คน ขณะทุกท่าเรือ 6,453 เที่ยว 55,565 คน โดยในภาพรวมตั้งแต่เรื่องฤดูท่องเที่ยว จนมาถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ วิสาหกิจชุมชุนเรือท่องเที่ยวชมทะเลบัวแดง ออกเรือรับนักท่องเที่ยว 19,974 เที่ยว 163,944 คน มีรายได้เฉพาะค่าเรือกว่า 7.8 ล้านบาท

นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานวิสาหกิจเรือบ้านเดียม เปิดเผยว่า ปีนี้ธรรมชาติทำให้ “บัวแดง” เกิดและบานเป็นผืนใหญ่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นฤดู ลักษณะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ จนถึงขณะนี้แต่ละกลุ่มบานเต็มพื้นที่ มีตั้งแต่กลุ่มบานกอละ 7-8 ดอก มาเหลือบานกอละ 2-3 ดอก มั่นใจว่าดอกบัวแดงผืนใหญ่ จะบานต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม โดยในช่วงนั้นนักท่องเที่ยว จะต้องมาตั้งแต่เช้าชมพระอาทิตย์ขึ้น และลงเรือไปชมดอกบัวแดง หากอากาศร้อนดอกบัวจะ “หุบ” โดยมีเวลาชมบัวแดงได้วันละ 3-4 ชม.เท่านั้น

นายธนัชชัย สามเสน ปรานหอการค้า จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า การลงเรือชมทะเลบัวแดง ในหนองหานกุมภวาปี ถือเป็นตัวอย่าง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” ทำให้ชาวบ้านมีรายได้โดยตรง หอการค้าและภาคเอกชนอุดรฯ ช่วยกันสนับสนุนตั้งแต่เริ่ม ขณะที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เริ่มเข้มแข็งแล้วก็จะมี “ลองแพอ่างน้ำพาน” อ.สร้างคอม , “ล่องแก่งชมเขา กินข้าวป่า บ้านคีรีวงกต” อ.นายูง ขณะที่หอการค้าฯกำลังเข้าไปช่วยคือ “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสะพานหิน-บ้านท่าลี่” อ.กุมภวาปี

2

“ อุดรธานีได้ตอบรับข้อเสนอภาคเอกชนอุดรฯ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดให้มีการประชุมครั้งใหญ่ของการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีอยู่ประสบความสำเร็จแล้ว , ที่มีอยู่กำลังเติบโต , ที่มีอยู่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และอยากจัดการท่องเที่ยวชุมชนใหม่ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางที่ถูกต้อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้กับชุมชนตนเอง ซึ่งจะเป็นรายได้ตรงถึงชุมชนนั้นๆ ”….